Ryszard Miłek

Ryszard Miłek

 

1-2-2009 / 27-2-2009

Budynek B.

Ryszard Miłek ur. w 1955 r. w Gródku nad Dunajcem. W 1983 r. ukończył historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Należy do Amerykańskiego Stowarzyszenia Pastelistów, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich oraz do ZPAP. Zrealizował ponad 20 wystaw indywidualnych, uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego praca uzyskała Nagrodę Honorową im. Jerzego Madeyskiego w IV Międzynarodowym Biennale Pasteli Nowy Sącz 2008 Polska.

3b5e621020d35f449965875d3812d5ac