Historia – Galeria Centrum

HISTORIA

HISTORIA

Galeria CENTRUM NCK znajduje się w sercu Nowej Huty – dzielnicy mieszkaniowej Krakowa, założonej w 1951 roku obok wznoszonego wówczas kombinatu metalurgicznego. Miała być wzorcem nowoczesnego, socjalistycznego miasta robotników, izolowanym od mieszczańskiej i inteligenckiej tradycji starego Krakowa. Stało się jednak inaczej: na przekór ideologicznym dogmatom, niemal od początku trwała integracja obu tak odmiennych organizmów miejskich. O przełamaniu sztucznych barier, ale też naturalnej nieufności, zdecydowali sami ludzie, w tym także krakowscy twórcy. Wielu z nich nie tylko zamieszkało w Nowej Hucie, ale też zafascynowało się jej wyrazistą społeczną i architektoniczną odmiennością, co znalazło wyraz w licznych projektach artystycznych.

Galeria CENTRUM NCK zainaugurowała swoją działalność 1986 roku wystawą przeglądową krakowskiego środowiska plastyków. Wśród zaproszonych znaleźli się tak wybitni artyści, jak Walenty Gabrysiak, Włodzimierz Kunz, Tadeusz Kutermak, Danuta Leszczyńska-Kluza, Tadeusz Łakomski, Lucjan Mianowski, Kazimierz Mikulski, Eugeniusz Mucha, Jerzy Panek, Konrad Srzednicki, Jonasz Stern, Janusz Trzebiatowski, Danuta Urbanowicz, Witold Urbanowicz czy Eugeniusz Waniek. Wystawa niespodziewanie stała się jedną z najpełniejszych w tamtym czasie ponadpokoleniowych prezentacji dorobku współczesnej sztuki Krakowa. Po tym obiecującym początku, w następnych latach galeria koncentrowała się na pokazach indywidualnych, bez narzucania sobie określonego profilu artystycznego, wciąż jednak obracając się w kręgu wybitnych twórców, często związanych z krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Do grona wystawiających dołączyły takie – znów bardzo różne – osobowości, jak Roman Banaszewski, Stanisław Batruch, Andrzej Bednarczyk, Jerzy Duda-Gracz, Zdzisław Beksiński, Stefan Gierowski, Jerzy Bereś, Franciszek Bunsch, Janina Kraupe-Świderska, Leszek Misiak, Jerzy Nowakowski, Jerzy Nowosielski, Ryszard Otręba, Allan Rzepka, Janusz Tarabuła, Mieczysław Wejman, Jerzy Wroński.

Od początku istnienia Galerii kuratorką wystaw jest Joanna Gościej-Lewińska.