GALERIA CENTRUM

„Częstochowa 2008”

„Częstochowa 2008”

„Częstochowa 2008”   5. Międzynarodowe Biennale Miniatury 22-4-2009 / 21-5-2009 Budynek C. Na konkurs nadesłano 1247 prac 438 autorów z 44 krajów. Podstawowym wymogiem uczestnictwa był wymiar pracy 10 na 10 cm. Międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Adama Brinckena postanowiło przyznać Grand Prix konkursu krakowskiej artystce Magdalenie Szczęśniak. Na wystawę zakwalifikowano 245 prac 148 artystów.

Zbigniew Łagocki

Zbigniew Łagocki

Zbigniew Łagocki     „Moje spojrzenie na góry” 21-4-2009 / 30-5-2009 Budynek A. Wystawa fotograficzna w ramach „Dekady fotografii” w Krakowie.

Ryszard Miłek

Ryszard Miłek

Ryszard Miłek   1-2-2009 / 27-2-2009 Budynek B. Ryszard Miłek ur. w 1955 r. w Gródku nad Dunajcem. W 1983 r. ukończył historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Należy do Amerykańskiego Stowarzyszenia Pastelistów, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich oraz do ZPAP. Zrealizował ponad 20 wystaw indywidualnych, uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jego praca uzyskała NagrodęWięcej oRyszard Miłek[…]

Serge Vasilendiuc

Serge Vasilendiuc

Serge Vasilendiuc obrazy z Kampanii i inne… 14-1-2009 / 21-2-2009 Budynek A. Serge Vasilendiuc urodził się w Bielcach w Mołdawii. Tam skończył swoją pierwszą szkołę plastyczną. Stamtąd wyruszył do Kiszyniowa, gdzie ukończył Kolegium Plastyczne – kierunek malarstwo i pedagogika u prof. Paul’a Guţu w 1992 roku, a w 1997 Akademię Sztuk Pięknych w Jassach (Rumunia) wWięcej oSerge Vasilendiuc[…]