„Częstochowa 2008”

„Częstochowa 2008”

 

5. Międzynarodowe Biennale Miniatury

22-4-2009 / 21-5-2009

Budynek C.

Na konkurs nadesłano 1247 prac 438 autorów z 44 krajów. Podstawowym wymogiem uczestnictwa był wymiar pracy 10 na 10 cm. Międzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. Adama Brinckena postanowiło przyznać Grand Prix konkursu krakowskiej artystce Magdalenie Szczęśniak. Na wystawę zakwalifikowano 245 prac 148 artystów.

ab41751e3bd074364ef1d2393c53dd3c