Angelika Galus

Angelika Galus

 

 

wystawa malarstwa

9-9-2013 / 29-9-2013

Budynek C.

Wystawa kilkunastu najnowszych obrazów krakowskiej artystki.

Angelika Galus urodzona 7 września 1976 r. w Krakowie. Od dziecka przejawiała zdolności plastyczne i zainteresowanie sztuką. W roku 1996 podjęła studia w Wyższej Szkole Zarządzania w Krakowie. W 1998 r. uzyskała dyplom ukończenia pierwszego poziomu studiów. W 2004 r. rozpoczęła studia w systemie niestacjonarnym w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Sztuki, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych w Krakowie. W 200 7 r. uzyskała artystyczny Dyplom Licencjacki z wyróżnieniem w pracowni malarstwa prof. Stanisława Sobolewskiego, a w 200 9 r. obroniła z wynikiem bardzo dobrym artystyczny Dyplom Magisterski również w pracowni malarstwa prof. Stanisława Sobolewskiego. W trakcie trwania studiów podjęła pracę instruktora plastyki w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie w sekcji plastycznej i kontynuuje ją do dzisiaj.

W marcu 2012 r. została przyjęta w poczet członków Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie.

Zajmuje się malarstwem sztalugowym oraz rysunkiem. Mieszka i tworzy w Krakowie.

www.angelinagalus.com

Galeria zdjęć: