Pracownia Rzeźby krakowskiej ASP

Pracownia Rzeźby krakowskiej ASP

 

 

rzeźba w kamieniu

4-10-2013 / 29-10-2013

Budynek B (foyer).

Wystawa dydaktyków i absolwentów Pracowni Rzeźby krakowskiej ASP
towarzyszącej 1. Nowohuckiemu Festiwalowi Sztuki.

uczestnicy wystawy:
prof. Wiesław Bielak
Marcin Nosko
Jacek Dudek
Krzesimir Wiater
Tomasz Bielecki

Wiesław Bielak urodził się w 1943 roku w Dębinie. Studia w krakowskiej ASP. W 1969 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Jerzego Bandury. Obecnie jest profesorem zwyczajnym ASP, prowadzi samodzielnie Pracownię Rzeźby w Kamieniu na Wydziale Rzeźby. Uprawia medalierstwo, małą formę rzeźbiarską i rzeźbę monumentalną. Posiada realizacje medalierskie i rzeźbiarskie, w tym pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie. Uczestniczy w wielu konkursach rzeźbiarskich, otrzymując wyróżnienia i nagrody, m.in.: III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (1979), I nagroda ex aequo w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik Wincentego Witosa w Warszawie (1983), brązowy medal na II Salonie Zimowym Rzeźby, Warszawa (1987), wyróżnienie I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie (1988), I nagroda w Konkursie Zamkniętym na pomnik gen. Władysława Sikorskiego w Rzeszowie (1988), nagroda Rektorska I stopnia za działalność pedagogiczną.
Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, m.in.: Włochy, Hiszpania, Szwecja, Anglia, Niemcy, Austria. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystyczno-Literackiego, gdzie w Zarządzie Głównym w Krakowie pełni funkcję wiceprezesa ds. artystycznych. W roku 2007 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Marcin Nosko urodził się w 1974 roku w Krakowie. W latach 1995-1999 studia w Instytucie Etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1998-2002 studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnik konkursów, plenerów i sympozjów rzeźbiarskich w kraju i za granicą.
Tworzy głównie w kamieniu i metalu, posiada realizacje z zakresu medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej (II nagroda w konkursie AD ASTRA organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, I nagroda w konkursie organizowanym przez Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie).

Jacek Dudek urodzony w 1988 r. Kształcenie w kierunku artystycznym rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Wiśniczu, ze specjalizacją – renowacja elementów architektury. Student Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby.

Krzesimir Wiater – jeszcze do niedawna uczestnik warsztatów studenckich, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2011 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby prof. Bogusza Salwińskiego. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, malarstwem.

Tomasz Bielecki urodzony 1986 roku. Ukończył Liceum Plastyczne im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. W latach 2006-2011 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Murzyna. Uczestnik wielu plenerów i sympozjów rzeźbiarskich. Zajmuje się rzeźbą w metalu, kamieniu oraz medalierstwem.

Galeria zdjęć: