PST 2021-2022

Krakowskie Centrum Choreograficzne jest jednym z Centrów Założycielskich Polskiej Sieci Tańca. Oznacza to, iż od 2018 r. spektakle z PST są prezentowane w Nowohuckim Centrum Kultury, a Krakowskie Centrum Choreograficzne corocznie włącza swoją produkcję do puli Sieci i tym samym podróżuje ze spektaklem po całej Polsce.

Spektakle, które były prezentowane w Nowohuckim Centrum Kultury w ramach Polskiej Sieci Tańca w latach 2020-2021:

  • „W moim początku jest mój kres” reż. Joanna Lewicka, Lubelski Teatr Tańca
  • „Empty bodies” chor. Karolina Kroczak, Teatr Tańca Zawirowania
  • „Mój ogon i ja” chor. Aleksandra Bożek-Muszyńska, Hanna Bylka-Kanecka, kolektyw Holobiont
  • „GEMINI tryptyk” chor. Anna Piotrowska, Teatr ROZBARK
  • „Unbody” chor. Magdalena Kowala, Natalia Murawska, Joanna Woźna, Anna Zglenicka

Spektakle zgłoszone do Sieci przez Krakowskie Centrum Choreograficzne to “Tens” Marty Wołowiec i „THE VESSEL” Karoliny Kraczkowskiej. Spektakle te były prezentowane w: 

  • Centrum Kultury w Lublinie – Lublin
  • Narodowym Forum Muzyki – Wrocław
  • Centrum Teatru i Tańca, Teatrze Tańca Zawirowania – Warszawa
  • Sopockim Teatrze Tańca – Sopot

Więcej o spektaklu „Tens” Marty Wołowiec  

Więcej o spektaklu „THE VESSEL” Karoliny Kraczkowskiej

Polska Sieć Tańca https://pst.info.pl/ to pierwsza sformalizowana sieć współpracy między instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój tańca współczesnego w Polsce. Każdego sezonu Partnerzy Sieci wybierają do wspólnego repertuaru najciekawsze produkcje polskich niezależnych artystów i instytucjonalnych zespołów tanecznych. Spektakle nominowane na dany rok, w ramach Sieci, wyruszają w trasę, podczas której odwiedzają ośrodki partnerskie.

Sieć wspiera mobilność wybranych produkcji tanecznych, promuje artystów oraz jest platformą do wypracowywania dobrych praktyk w profesjonalnym środowisku. Znacznie przyczynia się do tworzenia warunków i struktur, które wpływają na cyrkulację tańca w Polsce oraz wpływa na integrację środowiska poprzez wymianę różnych estetyk.

Organizatorem Polskiej Sieci Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Fot. Maciej Zakrzewski, Klaudyna Schubert