Projekt artystyczny dla seniorów

W 2022 roku wspólnie z OFF Foundation (Hodworks company) z Budapesztu i Divadlo na cucky z Ołomuńca realizujemy projekt „Lifelong Art in V4 countries”. Celem tej międzynarodowej inicjatywy jest opracowanie nowych form zaangażowania seniorów w aktywności artystyczne i pogłębienie dialogu międzypokoleniowego. Dzięki tej współpracy jako Krakowskie Centrum Choreograficzne rozszerzymy naszą dotychczasową działalność, zapraszając do działań twórczych nową grupę odbiorców. Z kolei dla seniorów udział w tym przedsięwzięciu ma stanowić okazję do nabycia nowych umiejętności scenicznych, rozwoju kreatywności, zwiększenia pewności siebie i poprawy dobrostanu. 

Projekt składa się z trzech etapów. W fazie przygotowawczej, w trakcie kilkudniowego warsztatu, artyści z trzech państw opracowali wspólnie metodologię procesu twórczego, opierając się na swoich dotychczasowych doświadczeniach pracy z grupami społecznie wykluczonymi. W kolejnym etapie, trwającym 14 tygodni, uczestnicy i uczestniczki pod kierunkiem artystów przygotowują spektakl, który zostanie zaprezentowany podczas Krakowskiego Festiwalu Tańca. Projekt zakończy spotkanie podsumowujące, które obejmie projekcję krótkich reportaży dokumentujących pracę wszystkich trzech zespołów. 

Artyści zaangażowani w projekt:

Barbara Bujakowska – tancerka, choreografka i pedagożka związana z Krakowem. Taniec studiowała na Anton Bruckner Privatuniversität w Linz w Austrii oraz w ramach programu przygotowawczego szkoły SEAD w Salzburgu, wcześniej była uczennicą Studia Baletowego przy Operze Krakowskiej, uprawiała też gimnastykę sportową. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009). Wybrane spektakle: Swan_like, Movement Modular Synthesis, 3-Dance, Happy!, Śniło mi się, że pozostał po nas pusty pokój, Jestem miłością, Jestem miłością II, Rozmowy z Lou, Jestem miłością III.

Karol Miękina – aktor, tancerz, choreograf i pedagog tańca. Studiował na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. W latach 2011-2013 członek zespołu Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego, obecnie współpracuje z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie, Teatrem Bagatela, Teatrem Groteska oraz Operą Krakowską. Laureat Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2014). Wybrane spektakle: Public Space, Homo religiosus.

Łukasz Laxy – wiolonczelista, kontratenor, dyrygent i nauczyciel śpiewu. Absolwent Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Dyrygent Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego i współtwórca Autonomicznej Przestrzeni Edukacyjnej, której celem jest zwiększenie dostępu do bezpłatnej edukacji. 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest rozwój idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Strona Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: https://www.visegradfund.org/ 

Strona projektu: http://hodworks.hu/visegrad/