Warsztaty „Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego”

Warsztaty „Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego”

Serdecznie zapraszamy wraz z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na spotkania warsztatowe w ramach projektu „Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego”, które odbędą się w już niedługo!

11 maja 2024 – 11:00 – 18:00 (6h + przerwa obiadowa) | studio KCC, Nowohuckie Centrum Kultury

ROZPOZNAWANIE I OBRONA PRZED ZACHOWANIAMI PRZEMOCOWYMI W PRACY

ZESPOŁOWEJ

Prowadzenie: Ula Kijak

12 maja 2024 – 11:00 – 18:00 (6h + przerwa obiadowa) | studio KCC, Nowohuckie Centrum Kultury

KONTRAKT JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PRACY TWÓRCZEJ

Prowadzenie: Ula Kijak, Konrad Cichoń

25 maja – 10:00 – 14:00 | studio KCC, Nowohuckie Centrum Kultury

INTYMNOŚĆ NA SCENIE. PROFESJONALNE I BEZPIECZNE PRAKTYKI REALIZACJI SCEN INTYMNYCH

Prowadzenie: Kaja Wesołek-Podziemska, Marta A. Zegdało

Wszystkie warsztaty mają charakter otwarty i są BEZPŁATNE.

Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy https://forms.gle/YrGARnbPBDFJQjG16

W razie pytań: kcc@kombinatkultury.pl

***

O warsztatach:

ROZPOZNAWANIE I OBRONA PRZED ZACHOWANIAMI PRZEMOCOWYMI W PRACY ZESPOŁOWEJ

Prowadzenie: Ula Kijak

Czas trwania: 6h + przerwa obiadowa

Liczba uczestników_czek: max. 20 osób

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Podczas teoretycznej części warsztatu omawiana jest dynamika funkcjonowania zachowań przemocowych (krzywdzących, nadużyciowych) pomiędzy sprawczynią/sprawcą, ofiarą, a świadkiniami i świadkami tej sytuacji. Przedstawione są też informacje o tym, jak formalne i nieformalne struktury władzy wspomagają i umacniają szkodliwe zachowania oraz jakie są podstawowe mechanizmy psychiczne wpływające na skutki takich sytuacji.

Następnie skupiamy się szczegółowo na technikach manipulacyjnych, które są powszechnie stosowane w zespołowych procesach, także procesach artystycznych. Mistrzowskie techniki nacisku, z norweskiego dosłownie: “techniki rządzenia” [hersketeknikker], po angielsku funkcjonują jako “Master Suppression Techniques”. Mówi się też o nich jako o “technikach dominacji”. Definiuje się je jako strategię społecznej manipulacji, dzięki którym dominująca grupa utrwala swoją władzę i przywileje. Manipulują one uczuciami osoby lub osób, w które są wymierzone, oraz uwagą świadkiń i świadków tej sytuacji. Podstawową sprawą jest umiejętność rozpoznawania tych technik oraz świadomość, jak one działają. Dzięki temu można je ujawnić i się im przeciwstawić. Trzeba je głośno nazywać i wyjaśniać.

Do ww. zestawu technik dominacji prowadząca dodaje też informacje o innych technikach manipulacji, np. lovebombing, “niska piłka”, gaslighting, victim blaming.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Po czym poznać, że ktoś narusza moje granice? Jak nie naruszać cudzych granic? Jak sygnalizować problem, nie generując konfliktu? Jak rozwiązywać konflikt bez przemocy? Jak pracować zespołowo w sytuacji różnych potrzeb, przyzwyczajeń i metod? Ta część warsztatu porusza głównie kwestie budowania świadomości własnych potrzeb, granic, zaangażowania. Wprowadza podstawowe narzędzia bezprzemocowej komunikacji w celu budowania partnerskich, podmiotowych relacji w pracy twórczej. Omawia dynamikę indywidualnego i grupowego procesu twórczego i uczy rozpoznawania sytuacji, w których prawdopodobieństwo zachowań manipulacyjnych lub przemocowych wzrasta.

Celem tej części warsztatów jest rozpoznanie przez uczestniczki i uczestników, co dla nich samych jest dopuszczalne, a co nie, co im jest potrzebne, aby czuć się bezpiecznie i twórczo się angażować, w jaki sposób z niezrozumienia eskaluje konflikt, a także – jak tej eskalacji uniknąć.

KONTRAKT JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PRACY TWÓRCZEJ

Prowadzenie: Ula Kijak, Konrad Cichoń

Czas trwania: 6h + przerwa obiadowa

Ilość uczestników_czek: max. 20 osób

Przewodnik pisania Kontraktu został opracowany przez Zespół Teatru Polskiego w Poznaniu w porozumieniu z Gildią Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych. Jest upubliczniony i udostępniony do pobrania zarówno na stronie Teatru Polskiego: 

TUTAJ

jak i na stronie Gildii:

ZOBACZ

We wrześniowym numerze czasopisma Notatnik Teatralny dostępny jest też jego przedruk. 

Z założenia więc narzędzie to ma być ogólnie dostępne i służyć całemu, teatralnemu środowisku. Przewodnik jest pomyślany w ten sposób, żeby był dobrym wsparciem przy rozmowie dot. zasad współpracy w każdym, nowo rozpoczynanym procesie prób. 

Nasz warsztat przybliża całościową ideę kontraktu, omawia proces jego negocjowania, spisywania, a następnie – to, jak stosować jego ustalenia podczas pracy. Dzielimy się też różnymi doświadczeniami z naszych dotychczasowych realizacji. Przeprowadzamy praktyczne ćwiczenia, które przygotowują do pracy z kontraktem.

Kontrakt jest jednym z narzędzi miękkich, które wspomagają dążenie do bezpieczniejszego procesu twórczego w zespole. Podczas warsztatu zaznaczamy też, jakie są inne przydatne narzędzia tego typu.

INTYMNOŚĆ NA SCENIE. PROFESJONALNE I BEZPIECZNE PRAKTYKI REALIZACJI SCEN INTYMNYCH

Prowadzenie: Kaja Wesołek-Podziemska, Marta A. Zygadło – INTIMACY DUO

Czas trwania: 4h

Ilość uczestników_czek: max. 15 osób

Cel: Zastanowienie się czym jest intymność dla każdego z nas i czy różni się od tej na scenie. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu koordynacji scen intymnych.

Warsztat z podstaw realizacji scen intymnych, wprowadza pojęcia:

  • czym jest scena intymna
  • czym jest proces koordynacji scen intymnych i po co powstał
  • wprowadzenie pojęcia relacji władzy
  • czym jest budowanie bezpiecznej przestrzeni dla realizacji scen intymnych
  • narzędzia koordynacji scen intymnych: komunikacja, kontekst, świadoma zgoda, choreografia, deroling
  • budowanie bezpieczeństwa w dyskomforcie, a twórczość i kreatywność
  • ćwiczenia praktyczne “Poczekaj” i “Oswojenie dotyku”

Po ukończonym warsztacie uczestnicy powinni zdobyć podstawową wiedzę czym jest scena intymna i proces koordynacji scen intymnych oraz kim są sami koordynatorzy, ponad to zdobyć umiejętności niezbędne do komunikacji swoich potrzeb i granic w sposób szanujący wszystkich osób realizujących scenę.

INTIMACY DUO – to duet koordynatorek scen intymnych, które na swoim koncie mają ponad 200 realizacji scen intymnych, w produkcjach krajowych i międzynarodowych. Pracowały między innymi w projektach: „Sexify”, „Belfer 3”, „Kruk 2”, „Strzępy”, „SORtownia”, „#BringBackAlice”, „Absolutni debiutanci”. W ramach projektu „Bezpieczna Przestrzeń” w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, przygotowały i prowadzą warsztaty z zakresu koordynacji scen intymnych. Ich misja opiera się na dwóch filarach – budowaniu bezpieczeństwa w dyskomforcie ora wspieraniu twórców w byciu kreatywnym. Uważają, że dopiero wtedy, gdy zapewnione zostaje bezpieczeństwo i komfort pracy artystycznej, możliwy jest odważny i satysfakcjonujący proces twórczy.

***

Projekt „Bezpieczna przestrzeń. Dobre praktyki i narzędzia do transformacji polskiego systemu teatralnego” realizowany przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ma służyć zmianie kultury instytucjonalnej, komunikacji i kultury pracy w teatrze i w szkolnictwie teatralnym. Jest odpowiedzią na zdiagnozowane dotąd problemy, szeroko dyskutowane w debacie publicznej. Stwarza możliwość systemowej transformacji w kierunku podwyższenia bezpieczeństwa i przeciwdziałania poważnym dysfunkcjom, obecnym nie tylko w środowisku teatralnym, także w innych dziedzinach polskiego życia społecznego, którego teatr jest nie tylko odzwierciedleniem, ale i wizytówką o zasięgu międzynarodowym.

Więcej: https://akademia.at.edu.pl/bezpieczna-przestrzen

(Publikacja)Projekt dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/540933/2021/2022, kwota dofinansowania 972 831,00 całkowita wartość projektu 972 831,00”.