NABÓR ABSTRAKTÓW – „Kto tańczy?” Interdyscyplinarna konferencja naukowa

NABÓR ABSTRAKTÓW – „Kto tańczy?” Interdyscyplinarna konferencja naukowa

Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że 21 kwietnia 2023 roku odbędzie się Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Kto tańczy” Pytania o podmiot/przedmiot tańczący”.

Tymczasem przychodzimy z informacją, że trwa otwarty nabór abstraktów, którego termin mija 7 marca 2023r.

Zachęcamy do zgłoszeń osoby reprezentujące różne dziedziny (nie tylko z obszaru tańca i choreografii czy teatru) i znajdujące się na różnych etapach kariery – zarówno jeszcze studiujące, jak i te z wieloletnim doświadczeniem. Niezależnie od zdyscyplinowanego, konferencyjnego trybu zależy nam na stworzeniu swobodnej przestrzeni do otwartej wymiany myśli i rozmowy.

Pierwsza konferencja organizowana przez Krakowskie Centrum Choreograficzne jest preludium do 3. edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca. Motywem przewodnim Festiwalu i konferencji jest pytanie o to, kto tańczy, kto jest głównym_ą bohaterem_ką spektaklu. W jaki sposób ciało nie-ludzkie, obiekt, roślina może być równorzędnym_ą performerem_ką? Pytania, co i kto tańczy, a także, jak i dlaczego to robi, mogą być ciekawym punktem wyjścia do praktyk upodmiotawiania obiektów nie-ludzkich na scenie. W wystąpieniach interesują nas tematy związane z byciem na scenie, z tożsamością występującego – kogo lub czego, wreszcie połączenia ciało-przedmiot-podmiot-obiekt. Jak we współczesnej choreografii definiuje się przedmiot i podmiot występujący? Jak doświadczamy obecności normatywnych i nienormatywnych ciał ludzkich i nie-ludzkich w tańcu?

Tytuł konferencji odnosi się do tego, kto lub co jest na scenie. W trakcie b y c i a  w ruchu, tańcząc lub będąc tańczonym_ną, interesujące wydaje się o b s e r w o w a n i e, o d c z u w a n i e ciał i nie-ciał w spektaklu i poza nim. Jednocześnie interesuje nas perspektywa patrzenia na scenę spoza niej, z widowni lub z kulis. Jak obiekt może stać się głównym aktorem_ką? Jak rośliny mogą tańczyć? Jak opisywać bycie i współbycie ludzi i nie-ludzi na wspólnej scenie? I czy musimy to w ogóle robić? Jakie są strategie budowania kompozycji ruchowych z obiektami? Jaki wpływ mają na rozwój i postrzeganie choreografii?

Zapraszamy badaczy_ki do namysłu nad różnymi strategiami, związanymi z wszelkimi ciałami “innymi” we współczesnym performansie, tańcu, choreografii, i do sformułowania swoich refleksji w 20-minutowych wystąpieniach. Chcemy przyjrzeć się temu, co sprawia, że w kontekście tańca ten temat wydaje się tak ważny.

Przykładowe zagadnienia i zakresy tematyczne wystąpień:

  • języki mówienia i pisania  o nie-ludzkich podmiotach/przedmiotach performujących,
  • procesy twórcze i strategie artystyczne/choreograficzne w kontekście nie-ludzkich podmiotów/przedmiotów,
  • relacje ludzkiego i nie-ludzkiego na scenie w perspektywie psychologicznej i etycznej,
  • percepcja nie-ludzkiego – perspektywa widowni,
  • znaczenie przemian historycznych, społecznych, kulturowych w kontekście nie-ludzkich performujących,
  • case study wybranych spektakli/performansów z nie-ludzkimi performer(k)ami/przedmiotami.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do 7 marca 2023 r. włącznie, pod adresem karolina.graca@nck.krakow.pl. W tytule maila prosimy wpisać „zgłoszenie wystąpienia na konferencję”, a w treści i załącznikach zawrzeć: 

  • w treści: planowany tytuł wystąpienia, 
  • w treści: imię, nazwisko, preferowane zaimki, miasto zamieszkania, ew. afiliację, 
  • w załączniku: abstrakt o objętości od 1000 do 1500 znaków, 
  • w załączniku: biogram zgłaszającej się osoby o objętości od 500 do 1500 znaków. 

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem

Nie obowiązują opłaty wstępne.

Po konferencji planowana jest publikacja artykułów prelegentów_ek na stronie Krakowskiego Centrum Choreograficznego w zakładce “teksty” oraz wydanie bezpłatnego e-booka ze wszystkimi tekstami. Ponadto prelegent(k)om wybranym przez redakcję “Didaskaliów” zostanie zaproponowana publikacja w czasopiśmie na prawach pierwodruku.

Organizator: Nowohuckie Centrum Kultury – Krakowskie Centrum Choreograficzne

Konferencja w ramach Krakowskiego Festiwalu Tańca 2023 

21 kwietnia 2023r.

Koordynatorki: mgr Pamela Bosak, Karolina Graca

Opieka naukowa: dr Hanna Raszewska-Kursa 

Patronat: czasopismo teatralne „Didaskalia”

Wsparcie: Katedra Teatru i Dramatu oraz Katedra Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

10 – 12 uczestnix

Wystąpienia po 20min 

1 dzień 

Brak opłat wstępnych