Zbiory Galerii Centrum NCK 2008

Zbiory Galerii Centrum NCK 2008

31-1-2008 / 3-3-2008

Budynek B.

Wystawa malarstwa prezentowana w Quito Ekwador w 2005 r.
– zakup Urzędu Miasta Krakowa

Galeria „Centrum” NCK zainaugurowała swoją działalność 22 lata temu wystawą przeglądową krakowskiego środowiska plastyków. Wśród zaproszonych znaleźli się tak wybitni artyści, jak Walenty Gabrysiak, Włodzimierz Kunz, Tadeusz Kutermak, Danuta Leszczyńska-Kluza, Tadeusz Łakomski, Lucjan Mianowski, Kazimierz Mikulski, Eugeniusz Mucha, Jerzy Panek, Konrad Srzednicki, Jonasz Stern, Janusz Trzebiatowski, Danuta Urbanowicz, Witold Urbanowicz czy Eugeniusz Waniek. Wystawa niespodziewanie stała się jedną z najpełniejszych w tamtych czasie ponadpokoleniowych prezentacji dorobku współczesnej sztuki Krakowa. Po tym obiecującym początku, w następnych latach galeria koncentrowała się na pokazach indywidualnych, bez narzucania sobie określonego profilu artystycznego, wciąż jednak obracając się w kręgu wybitnych krakowskich twórców, często związanych z tutejszą Akademią Sztuk Pięknych. Dewizą galerii była otwartość na indywidualizm, na odwagę, na kreację, wreszcie na dzieło, bez preferowania określonych nurtów czy tendencji. Do grona wystawiających dołączyły takie – znów bardzo różne – osobowości, jak Roman Banaszewski, Stanisław Batruch, Andrzej Bednarczyk, Jerzy Bereś, Franciszek Bunsch, Janina Kraupe – Świderska, Leszek Misiak, Jerzy Nowakowski, Ryszard Otręba, Allan Rzepka, Paulin Wojtyna, Jerzy Wroński.

Wraz z kolejnymi wystawami rosły zbiory własne galerii, liczące obecnie prawie 150 dzieł. To stosunkowo niewielka, ale reprezentatywna kolekcja, obrazująca bogaty dorobek artystyczny krakowskiego środowiska ostatnich dwóch dekad. Jej reprezentatywność, paradoksalnie polega na programowym odrzuceniu autorskich kryteriów doboru i otwartości na bardzo różne propozycje artystyczne. Wynikało to z oczywistego w przypadku publicznej instytucji, jaką jest Nowohuckie Centrum Kultury, stosowania zasady otwartego mecenatu w stosunku do krakowskich, choć nie tylko, artystów. Wiele posiadanych przez galerię dzieł to dary artystów. Znaczną część zbioru stanowią prace przekazane NCK w latach osiemdziesiątych oraz w roku 2005 przez Urząd Miasta Krakowa

Joanna Gościej-Lewińska

Galeria zdjęć:

1c52c7223dfc2840996cc79bfa7d23bd

6a049e9112d533e719494cf9a2d28657

6e6e4fd9c8d2181ea9ef6f7022f31fed

9cde1e109a00360947359e234480d2ea

55f87ed0b2c2fd93f6460f68d69a7859

bd2a03f294500f2cc09ed41971136efc

f4a8e99b7e9c76beb15af1b0a8dcb022