Lidia Wilk 2008

Lidia Wilk 2008

„Kantorowi, »Cricot 2« poświęcam…”

 

 

11-1-2008 / 13-2-2008

Budynek A.

Lidia Wilk – malarka nieprofesjonalna, prawdziwa osobowość artystyczna. Zaczęła wystawiać w połowie lat 70. – portrety, pejzaże, kwiaty, martwe natury. Jednak sławę przyniosły Jej „rysunki teatralne”. Szczególnie upodobała sobie rejestrowanie spektakli Tadeusza Kantora „Umarłą klasę”, „Wielopole, Wielopole” oraz spektakle w reżyserii Krystiana Lupy, Krzysztofa Jasińskiego, Janusza Wiśniewskiego, Jerzego Jarockiego.
O twórczości Lidii Wilk tak pisał Tadeusz Kantor: Oglądam te rysunki i widzę „Wielopole” po raz drugi. Ani film , ani fotografia, wiernie zatrzymujące w kadrze elementy przedstawień „Cricot”, nie potrafią przedłużyć ich życia. Potrafi to właśnie tylko rysunek i tak właśnie dzieje się w tym przypadku. Rysunki Lidii Wilk świadczą o ogromnej intuicji i wrażliwości, ocierają się o genialność.
Wystawa w Galerii NCK poświęcona jest pamięci Kantora (zmarł 8 XII 1990).

Galeria zdjęć:

ac99ab7c67f7dd74a806d064b7b6aba9