Spotkanie. W kręgu Pracowni 122

Spotkanie. W kręgu Pracowni 122

28-11-2012 / 26-12-2012

Budynek B.

Malarstwo Tadeusza Wiktora i absolwentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tadeusz Gustaw Wiktor
Urodził się w 1946 r. w Jeleniej Górze. Studiował malarstwo i grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1974 r. na Wydziale Malarstwa w Pracowni prof. Adama Marczyńskiego.
W latach 1982-1986 prowadził Pracownię Rysunku w Katedrze prof. Jerzego Nowosielskiego na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP (adiunktura); w 1987 r. uczył podstaw rysunku na Uniwersytecie Śląskim; w latach 1990-1994 pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (habilitacja); w latach 1994-1996 uczył podstaw projektowania na Politechnice Częstochowskiej (prof. P. Cz.); od 1996 r. prof. nadzw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie UR), a w latach 2001-2010 prof. zw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie w Instytucie Sztuk Pięknych prowadził Pracownię Malarstwa. Od 2008 r. jako prof. zw. prowadzi Pracownię Rysunku w Katedrze Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Triennale Grafiki – Kraków.
Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę czystą (główne media), zajmuje się także grafiką projektową. Sięga po medium poezji. Działalność artystyczną łączy z aktywnością teoretyczną, której główny przedmiot stanowi Jednolita Teoria Pola Pan-obrazu. Ponadto zajmuje się krytyką artystyczną. Ma na swoim koncie 50 wystaw indywidualnych i ponad 400 wystaw zbiorowych, w tym około 180 wystaw krajowych, 200 wystaw międzynarodowych i 60 wystaw polskiej sztuki za granicą.

W wystawie „Spotkanie. W kręgu Pracowni 122” biorą udział artyści związani z Pracownią Malarstwa Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, którą w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i w latach dwutysięcznych prowadził prof. dr hab. Tadeusz Gustaw Wiktor. Jego asystentem był przez cały ten czas dr Antoni Nikiel (dziś dr hab., prof. UR). Wspólnie wypracowali zręby całościowego programu nauczania, obejmującego zajęcia z rysunku i malarstwa, którego fundamentem była stworzona przez profesora Wiktora teoria sztuki – Ikonozofia Wieczysta. Łączy ona wielowiekową wiedzę na temat praw widzenia, zasad kompozycji, estetyki koloru, prawideł rzetelnego warsztatu malarskiego z pogłębionymi studiami fenomenów bytu, opartymi na fundamencie idealizmu – wiary w istnienie świata odwiecznych idei i kosmicznego ładu, w który człowiek może wniknąć przez właściwe mu moce poznawcze: intelektu, wyobraźni, marzenia, snu, wizji i uczuć.

…To już kolejna wystawa artystów Pracowni 122, różniąca się od poprzednich tym, że nie gromadzi prac studenckich i dyplomowych absolwentów, a jest spotkaniem po latach „dorosłych” wychowanków z ich Mistrzami. „Młodzi” chcą pochwalić się swoimi samodzielnymi dokonaniami, „Starzy” chcą zobaczyć, jakie nasiona wydały ich nauki, co z aksjomatów wpajanych w Pracowni 122 pozostało trwałe. Profesor Tadeusz Gustaw Wiktor jest także ciekawy nowych, nieznanych mu prac uczniów i współpracowników, od kilku lat pracuje bowiem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Etap „Pracowni 122” na Wydziale Sztuki UR jest w jego życiu okresem zamkniętym, jednakże kolejny do niego powrót wskazuje na wagę tego doświadczenia w jego pracy dydaktycznej i artystycznej, w rozwoju duchowym i w życiu osobistym, owocującym trwałymi przyjaźniami.

Fragment wstępu do katalogu Magdaleny Rabizo-Birek

Galeria zdjęć: