Prace uczestników pracowni NCK

Prace uczestników pracowni NCK

 

30-6-2001 / 30-7-2001

Wystawa prac uczestników pracowni malarskiej i ceramiki NCK — prowadzonej przez instruktorów: Bożenę Szuflitę i Justynę Stankowicz.