Paweł Buszko i Piotr Buszko

Paweł Buszko i Piotr Buszko

multi_przestrzeń_wieloprzestrzeń

 

12-4-2007 / 5-5-2007

Budynek C.

wystawa multimedialna

Paweł Buszko – interpretacje i transformacje przestrzeni.
Prezentowane transformacje i koncepty graficzne stanowią próbę interpretacji zdegradowanej przestrzeni poindustrialnej Górnego Śląska. Przestrzeń ta jest bardzo zniszczona i przechodzi obecnie metamorfozę. W swoich pracach Paweł stara się stworzyć przy użyciu komputera i fotomontażu nowe przestrzenie, które są wizjami przyszłości miejsc skazanych na odnowę.

Piotr Buszko – fotografie.
Jego fotografie opisują procesy przemiany w krajobrazie Górnego Śląska, gdzie w miejsce kopalni, hut, koksowni i innych obiektów przemysłowych, wyrasta owoc komercjalizacji, a mianowicie supermarkety i centra handlowe.

Galeria zdjęć:

7d71bdb33f2165966be287c96394ced8

da31e32d0531c5597703b836a18c3db8