Nowohucki Salon Sztuki 1999

Nowohucki Salon Sztuki 1999

 

30-6-1999 / 30-7-1999

autorzy:
Roman Banaszewski, Marek Bieleń, Stanisława Bolesławska, Jadwiga Borcz-Przeworska, Elżbieta Borysławska, Ewa Buczyńska, Barbara Bujas-Szozda, Jan Chrząszcz, Anna Drozd, Walenty Gabrysiak, Eugeniusz Gerlach, Ryszard Goliński, Zbigniew Jaskowski, Zdzisław Jachimczak, Julian Jończyk, Jadwiga Karkoszka, Tadeusz Knaus, Aleksandra Konior, Paweł Kruczek, Małgorzata Kruczkowska-Olszewska, Wojtek Krzywobłocki, Ryszard Ledwos, Zbigniew Lutomski, Kazimierz Machowina, Ryszard Makówka, Adam Małek, Jan Maniecki, Lucjan Mianowski, Leszek Misiak, Eugeniusz Mucha, Andrzej Nowak, Izabela Pajonk-Skolud, Jerzy Panek, Władysław Pluta, Andrzej Pollo, Jadwiga Pomorska-Dejmek, Zdzisław Pytel, Piotr Schneider, Józefa Sobór Kruczek, Jacek Sroka, Wiesława Straszkiewicz, Bożena Szuflita, Maria Tomal, Janusz Trzebiatowski, Danuta Urbanowicz, Witold Urbanowicz, Janusz Wilczyński, Paulin Wojtyna, Jerzy Wroński.

Moje nowohuckie wspomnienia

Wzbogacenie obchodów 50-lecia Nowej Huty dużą zbiorową wystawą nowohuckich artystów ma swe szczególne uzasadnienie. Powstające w sąsiedztwie starego Krakowa nowe miasto i kombinat były, począwszy od lat 50-tych miejscem szczególnie przychylnym dla plastyki.
Wielu twórców, malarzy, grafików, rzeźbiarzy, projektantów po skończeniu akademii krakowskiej tu łatwiej znajdowało mieszkania, uzyskiwało pracownie, a także możliwość wystawiania swych dzieł. Od lat 50-tych działały w Nowej Hucie galerie plastyki, takie jak KMPiK przy Placu Centralnym, salon TPSP przy Alei Róż, galeria “Rytm” ZDK HiL przy ul. Majakowskiego, a później także galerie “Pawilon” PP Desa w Bieńczycach, galeria “Kuźnia” ZDK HiL w Mistrzejowicach. Ekspozycje plastyki współczesnej odbywały się także w holu Teatru Ludowego i w szkole 1000-lecia w Nowej Hucie. Środowisko plastyczne Nowej Huty potrafiło się zorganizować powołując do życia grupę “Nowa Huta” i organizując w latach 60-tych i 70-tych regularne cykle wystaw “Plastycy Nowej Huty”. W tych latach dużą pomoc okazały plastyce kombinat i Wydział Kultury DRN w Nowej Hucie finansując wystawy, dokonując zakupu dzieł i fundując artystyczne stypendia. Artyści – malarze, rzeźbiarze, graficy znajdowali na terenie dzielnicy zatrudnienie jako projektanci, prowadząc zajęcia plastyczne w placówkach kulturalnych Nowej Huty czy też wykonując scenografie dla Teatru Ludowego i licznych teatrów amatorskich. Wśród kilkudziesięciu artystów mieszkających i pracujących w Nowej Hucie znajduje się wiele artystycznych indywidualności znanych w Polsce i za granicą.

Stanisław Primus