Dacos

Dacos

30-4-1999 / 30-5-1999

DACOS – niezwykły i wszechstronny artysta belgijski. Uprawia grafikę. litografię, sztukę offsetową realizuje liczne książki poetyckie autorów; belgijskich, luxemburskich, francuskich i polskich.
Plakat jest kontynuacją ekspozycji grafiki artysty w Polsce: Galeria Centrum NCK 30.04-18.05. 1999 i książki krakowskiej poetki ALICJI POCHYLCZUK „Nim się obudzi pierwszy ptak” – „Avant que le premier oiseau s’eveille” w tłumaczeniu na język francuski ALEXANDRE DAYET

Znany poeta i krytyk literacki KRZYSZTOF LISOWSKI po wydaniu książki napisał:

„W PĘTLI DWÓCH RZEK”

To cieszy, że artyści mogą dziś mówić pełnym głosem, że udaje im się prowadzić dialog ponad barierami językowymi, bez ograniczeń. Taką próbą udanej korespondencji-komunikacji między dwoma rodzajami działalności artystycznej – sztuką słowa i subiektywnym zapisem rzeczywistości w grafice – jest książka „Nim się obudzi pierwszy ptak”, nowy tomik wierszy Alicji Pochylczuk w wersji dwujęzycznej, polsko-francuskiej, z grafikami belgijskiego artysty, który zwie się DACOS.
To jeszcze jeden istotny fakt kulturowy: nie tylko zbliżenie twórców, kultur, ale i przełamanie schematu .„typowej” książki poetyckiej. W tym dziele na równych prawach istnieją oboje, ona i on, prowadząc dialog w przestrzeni książki, znaczeń, symboli.
Ona: krakowska poetka i tłumaczka, autorka kilku tomików. Osoba wrażliwa na precyzyjny, klarowny zapis lirycznego doświadczenia. Opisująca swój i nasz świat, jego radości, nadzieje i smutki w niewielu słowach, utrwalająca w kameralnych wierszach odmiany człowieczego losu, przeznaczeń, zmagań z niewidoczną materią czasu.
On: niezwykle aktywny i kreatywny grafik belgijski, działający w wielu krajach i „na styku” wielu kultur, uczestniczący z determinacją w rozmaitych interdyscyplinarnych, artystycznych przedsięwzięciach.
Prezentowane w zbiorku grafiki ukazują, podobnie jak wiersze, zainteresowanie człowiekiem. Naturą, symbolami „przejścia”; fascynację ciałem ludzkim, elementami zwierzęcymi w człowieku; refleksję nad nietrwałością pojedynczego trwania, słowem – życiem samym w jego zdumiewającym wielokształcie. Grafiki nie ilustrują wierszy, ani wiersze grafik, istnieją tu na zasadzie partnerstwa. Trwają obok siebie i zdają się przekonująco, z prawdziwą pasją twórczą, dopełniać.

Krzysztof Lisowski

Podobnie jak książka, plakat (Kraków 2000) przełamuję ramy konwencji. Na progu NOWEGO TYSIĄCLECIA otwiera NOWĄ PRZESTRZEŃ DIALOGU.

Alicja Pochylczuk „Nim się obudzi pierwszy ptak”. „Avant que le premier oiseau s’eveille”.
Dacos: Grafiki – Gravures
Traduit en francais par Alexandre Dayet
Nowohuckie Centrum Kultury, TETRAS LYRE, 1999.

Opracowanie graficzne książki i plakatu: Janusz Madej

8a37806e0d89dada29220c882867dbca