Małgorzata Warmuzek i Janina Radzikowska

Małgorzata Warmuzek i Janina Radzikowska

„Piękno zaklęte w metalu”

 

1-11-2007 / 21-11-2007

Budynek B.

Badania metalograficzne metali i stopów dostarczają wielu cennych informacji na temat ich właściwości użytkowych. Na obrazach mikroskopowych rozpoznajemy mikrostrukturę odlewu, elementu walcowanego lub kutego. Oceniamy czy jest ona prawidłowa i wyrób spełnia wymagania użytkownika czy też posiada dyskwalifikujące wady.

Niepozorne kawałki metalu po wyszlifowaniu i wypolerowaniu, poddane tzw. „trawieniu”, czyli działaniu specjalnie przygotowanych odczynników chemicznych, zdradzają swe tajemnice. Odpowiedni dobór odczynników oraz oświetlenia badanej powierzchni próbki podczas obserwacji w mikroskopie świetlnym lub skaningowym mikroskopie elektronowym pozwalają ujawnić obrazy o nieoczekiwanym bogactwie barw i kształtów.

Spotkanie z tak zaskakującym dziełem natury, jakim jest niezwykłe piękno struktury metalu widoczne w mikroskopie, sprawiło, że metalografia stała się naszą pasją.

Janina M. Radzikowska
Małgorzata M. Warmuzek

Małgorzata Warmuzek jest absolwentką Wydziału Metalurgii AGH w Krakowie. Od ponad 30 lat pracuje w Instytucie Odlewnictwa w Laboratorium Badań Struktury i Własności Mechanicznych.

Janina Radzikowska jest absolwentką Wydziału Metalurgii AGH w Krakowie. Od ponad 30 lat pracuje w Laboratorium Instytutu Odlewnictwa, gdzie zajmuje się badaniem struktur metali oraz ich stopów mikroskopem świetlnym.

Galeria zdjęć:

1e05f8f5dd94614c39d4db2b1a2fbd0f