PST 2020-2021

Krakowskie Centrum Choreograficzne jest jednym z Centrów Założycielskich Polskiej Sieci Tańca. Oznacza to, iż od 2018 r. spektakle z PST są prezentowane w Nowohuckim Centrum Kultury, a Krakowskie Centrum Choreograficzne corocznie włącza swoją produkcję do puli Sieci i tym samym podróżuje ze spektaklem po całej Polsce.

Spektakle, które były prezentowane w Nowohuckim Centrum Kultury w ramach Polskiej Sieci Tańca w latach 2020-2021:

  • Lubelski Teatr Tańca “If/Then”
  • Daniela Komędera-Miśkiewicz, Dominika Wiak “Manhattan”
  • Polski Teatr Tańca “Fabula Rasa”
  • Małgorzata Mielech “Fearless”
  • Teatr Tańca Zawirowania “Real Love” w chor. Daniela Abreau oraz Aleksandra Krajewska “Lullaby for the Restless”
  • Kielecki Teatr Tańca, „Intercepted/Przechwycone” w chor. Wojciecha Mochnieja oraz „Carme(n)love” w chor. Małgorzaty Ziółkowskiej

Spektakl zgłoszony do Sieci przez Krakowskie Centrum Choreograficzne to “Trans_Miss(i)on” https://nck.krakow.pl/kcc/trans_mission/ w choreografii Iwony Olszowskiej i Ferenca Fehéra.

Polska Sieć Tańca https://pst.info.pl/ to pierwsza sformalizowana sieć współpracy między instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój tańca współczesnego w Polsce. Każdego sezonu Partnerzy Sieci wybierają do wspólnego repertuaru najciekawsze produkcje polskich niezależnych artystów i instytucjonalnych zespołów tanecznych. Spektakle nominowane na dany rok, w ramach Sieci, wyruszają w trasę, podczas której odwiedzają ośrodki partnerskie.

Sieć wspiera mobilność wybranych produkcji tanecznych, promuje artystów oraz jest platformą do wypracowywania dobrych praktyk w profesjonalnym środowisku. Znacznie przyczynia się do tworzenia warunków i struktur, które wpływają na cyrkulację tańca w Polsce oraz wpływa na integrację środowiska poprzez wymianę różnych estetyk.

Organizatorem Polskiej Sieci Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.