Warsztaty zimowe dla dzieci / Otwarte lekcje Małego Teatru Ruchu

Warsztaty zimowe dla dzieci / Otwarte lekcje Małego Teatru Ruchu

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat na taneczne warsztaty zimowe do Małego Teatru Ruchu, które odbędą się w Krakowskim Centrum Choreograficznym od 18 do 21 stycznia (poniedziałek – czwartek). Lekcje w godzinach 16:30-18:00. Zajęcia zimowe poprowadzi opiekun grupy Anna Chmiel-Kowalska.

Cena pojedynczej lekcji: 25 zł do zakupu w kasie NCK. Członkowie Małego Teatru Ruchu uczestniczą w zajęciach w ramach karnetu styczniowego.

zgłoszenia/kontakt: kcc@nck.krakow.pl

fot. K. Muzyk

Mały Teatr Ruchu

To innowacyjna propozycja dla najmłodszych, zakładająca pracę artystyczną z dziećmi w wieku 5-10 lat, bazująca na tańcu, ruchu i teatrze. Podstawowymi założeniami projektu są: wprowadzanie dzieci w świat sztuki performatywnej, zaznajomienie ich z tajnikami pracy scenicznej oraz kreatywny rozwój.

Program edukacyjny Małego Teatru Ruchu obejmuje rozwijanie umiejętności z zakresu różnych technik tanecznych, rytmiki oraz wyrazu scenicznego. Podczas lekcji dzieci rozwijają świadomość ciała, wyobraźnię przestrzenną, plastykę oraz ekspresję w ruchu. Zajęcia pobudzają ciekawość dzieci do odkrywania własnych możliwości motorycznych i zachęcają do pierwszych artystycznych poszukiwań.

Podstawową metodą pracy w Małym Teatrze Ruchu jest pedagogika zabawy. Jej celem jest dostarczenie różnorodnych pomysłów, umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych rozwiązań pracę z uczestnikami grupy. Specyfika takich zajęć polega na różnorodności propozycji, dużej aktywizacji dzieci i wyznaczaniu ich aktywności emocjonalnej. Na zajęciach w Małym Teatrze Ruchu uczestnicy tańczą, śpiewają, rozmawiają, dyskutują – jednym słowem – świetnie się bawią!