PARALIPOMENA – dokąd zaprowadzi nas Mały Książę?

PARALIPOMENA – dokąd zaprowadzi nas Mały Książę?

We wtorkowy wieczór 8 grudnia w Krakowskim Centrum Choreograficznym odbędzie się wyjątkowe artystyczne wydarzenie. Na naszej scenie wystąpią młodzi, niesłyszący artyści, pracujący pod okiem Anety Orlik oraz Agnieszki Jani, tancerek i choreografek, absolwentek Wydziału Teatru Tańca PWST w Bytomiu. Spektakl ,,PARALIPOMENA” będący zwieńczeniem dłuższego projektu współpracy artystek z osobami nieslyszącymi, zostanie zaprezentowany w STUDIO KCC o godzinie 18:00. Projekt jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Aktywność Obywatelska”. Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektu.

Planeta Małego Księcia krążyła dookoła planet
325, 326, 327, 328, 329, 330.
Zaczął zwiedzać planety aby się czego nauczyć.
Na pierwszej mieszkał król, siedział na tronie ubrany w czerwień i złoto.
Na drugiej mieszkał dumny miał śmieszny kapelusz i ciągle się kłaniał.
Na trzeciej mieszkał pijak.
Na czwartej mieszkał biznesmen, który był bardzo zajęty liczeniem gwiazd.
Piąta planeta była najmniejsza a w niej latarnia i latarnik, który ją gasił i zapalał.
Na szóstej mieszkał geograf.
Siódma planeta to ziemia a w niej:
111 królów,
7 tysięcy geografów,
9 tysięcy biznesmenów,
7,5 miliona pijaków,
311 milionów dumnych,
około 2 miliardów dorosłych.

P A R A L I P O M E N A
Idea, koncepcja i choreografia: Aneta Orlik i Agnieszka Jania
Występują: Rafał Bołdys, Damian Eliasz, Magdalena Gluza, Patryk Grant, Ania Jakubiec, Agnieszka Janosz, Krystian Maligłówka, Katarzyna Modarska, Patrycja Nosowicz
Premiera: 8.12.2015 godzina 18:00

Nowohuckie Centrum Kultury
Studio Krakowskiego Centrum Choreograficznego
Projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Aktywność Obywatelska”

Spektakl PARALIPOMENA inspirowany poznawaniem dorosłości przez Małego Księcia-ponadczasowego bohatera Antoine’a de Saint- Exupéry’ego. Autorki podczas pracy postawiły pytania: Czy i jak zatrzymujemy w sobie dziecięce prawo do fantazjowania? Kiedy zaczyna się być dorosłym? Czy możemy (p)oszukać dorosłość? Spektakl jest integralną częścią Programu pod tym samym tytułem. „Paralipomena” to szereg działań o charakterze artystycznym mających na celu włączenie osób niesłyszących do czynnej aktywności w dziedzinie teatru tańca.

Taniec tworzy zdrowe środowisko, w którym łatwo przezwyciężyć swoje lęki i obawy, pomaga w poszukiwaniu nowych rozwiązań wyrażania emocji, zmniejsza stres i napięcie, pozwala budować relacje społeczne pomagając utrzymać zdrowie psychiczne i fizyczne. Język migowy, którym posługują się osoby niesłyszące jest językiem wizualno- przestrzennym co oznacza, że w proces tworzenia komunikatu zaangażowane jest całe ciało osoby wysyłającej treść. Język migowy sam w sobie może być formą tańca, wypełnioną szeroką gamą emocji.

“Czuję, że taniec jest najbardziej naturalną formą ekspresji dla osób głuchych, ponieważ głusi odbierają i wysyłają komunikaty w sposób wizualny są mocniej zakorzenieni w ciele i ruchu niż osoby słyszące”. To słowa głuchej baletnicy dziś 55 letniej nauczycielki tańca klasycznego Niny Falise.

Działania wewnątrz programu „Paralipomena” stanowią bezcenną wartość dla społeczności osób niesłyszących – wpływają na rozwój artystyczny i edukację osób biorących udział w programie. Pomysłodawcami projektu są Aneta Orlik oraz Agnieszka Jania – Absolwentki Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Wydział Teatru Tańca w Bytomiu (PWST Kraków). Projekt zrealizowano w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Aktywność Obywatelska”. Parterami programu jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących w Krakowie, Nowohuckie Centrum Kultury, Krakowskie Centrum Choreograficzne, Polski Związk Głuchych oraz Associazione Culturale L’Elefante.

ANETA ORLIK
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Stypendystka programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Aktywność Obywatelska”. Uczestniczka Campus in Rome w Accademia Nazionale d’Arte Drammatica „Silvio d’Amico” oraz stażu w Nowojorskiej organizacji Dance New Amsterdam. Współtwórczyni polsko-niemieckiego kolektywu little:interference. Pracowała z Romeo Castelluccim, Piotrem Cieślakiem, Januszem Skubaczkowskim, Erykiem Makohonem, Wojciechem Kościelniakiem, Jarosławem Stańkiem.

AGNIESZKA JANIA
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Autorka spektaklu „Zrozumieć ciszę” Współautorka spektakli „Sleep for a dream” w Tel Avivie oraz „Tuoni” w Rzymie. Uczestniczka międzynarodowych festiwali teatralnych i tanecznych min. Roma Fringe Festival, Venice Open Stage, Festival Dei Due Mondi, Contaminazioni, Boska komedia, Teatromania, jak również Campus internazionale 2015 della “Silvio d’Amico” w Spoleto. Współpracowała z Anną Piotrowską, Brianem Michaelsem, Januszem Skubaczkowskim, Iwoną Pasińską.