Inauguracja Polskiej Sieci Tańca

Inauguracja Polskiej Sieci Tańca

Z wielką radością informujemy, że Krakowskie Centrum Choreograficzne – Nowohuckie Centrum Kultury dnia 19 listopada 2017 roku przystąpiło do pilotażowego projektu Polskiej Sieci Tańca, którego inauguracja miała miejsce w Lublinie podczas festiwalu 21 Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca.

Polska Sieć Tańca to pierwsza, sformalizowana sieć centrów wspierających sztukę tańca w naszym kraju. Po trwającym dwie dekady rozkwicie instytucji związanych z tańcem oraz umocnieniu tej formy wyrazu jako niezależnej formy sztuki, konsolidacja środowiska i budowanie mostów między światem twórców niezależnych a profesjonalnymi scenami.

Pierwszy, pilotażowy rok Polskiej Sieci Tańca tworzą: Centrum Kultury w Lublinie i Lubelski Teatr Tańca, Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja  Meżeryckiego w Siedlcach i Teatr Tańca Caro, Fundacja Art Stations Foundation u Stary Browar Nowy Taniec w Poznaniu, Kielecki Teatr Tańca, Teatr ROZBARK w Bytomiu, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Instytut Muzyki i Tańca z Warszawy, Nowohuckie Centrum Kultury – Krakowskie Centrum Choreograficzne.

Cele Sieci:

  • stworzenie warunków do prezentacji wewnątrz kraju spektakli tworzonych przez zespoły instytucjonalne oraz niezależnych artystów
  • konsolidacja środowiska – wymiana pomiędzy centrami o różnych estetykach artystycznych
  • wykreowanie marki „Polska Sieć Tańca” oraz promocja produkcji pokazywanych w jej ramach
  • bardziej wydajne wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na taniec

Zasady działania Sieci:

  • finansowanie oddolnie – każde centrum przystępuje do Sieci z własnym budżetem oraz sceną
  • pula Sieci – każde centrum wystawia 1 wieczór do Sieci. 7 centrów tworzy pulę Sieci złożoną z 7 wieczorów.
  • wybór artystów – zróżnicowanie centrów pozwala uwzględnić w puli Sieci teatry powiązane z centrami, jak i niezależnych twórców.
  • kwoty prezentacji – każde centrum prezentuje minimum 5 wieczorów z puli. Każdy wieczór musi być wystawiony minimum 2 razy.
  • wspólna promocja – centra promują siebie nawzajem poprzez budowanie marki wspólnego przedsięwzięcia

 

Dla Krakowskiego Centrum Choreograficznego – Nowohuckiego Centrum Kultury przystąpienie do sieci wiążę się z regularną prezentacją spektakli zaproponowanych przez partnerów w przestrzeni Nowohuckiego Centrum Kultury, a także z możliwością prezentacji własnej produkcji – w tym roku będzie to spektakl Grupy Wokół Centrum pt. „Płaczki” na scenach w innych miastach, które przystąpiły do Sieci. Tym samym współpraca między ośrodkami promującymi i organizującymi taniec współczesny w Polsce ma szansę się zacieśnić, realnie wpłynąć na zwiększenie liczby prezentacji spektakli, wesprzeć proces budowania publiczności tańca, a także zróżnicować ofertę repertuarową.

Utworzenie Polskiej Sieci Tańca było jednym z 10 postulatów po Kongresie Tańca w 2011 roku. Środowisko taneczne wpisując utworzenie sieci centrów choreograficznych w postulaty wskazało, że jest ona jednym z ważniejszych i pilniejszych kroków, którym organizatorzy tańca powinni zająć się w najbliższym czasie. Po 6 latach udało się taką inicjatywę podjąć oddolnie, po wielu dyskusjach z potencjalnymi partnerami. Inicjatorem i organizatorem sieci jest Maciej Kuźmiński – choreograf, tancerz, dyrektor artystyczny Teatru Tańca Caro.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że jako jeden z siedmiu partnerów w skali kraju możemy współtworzyć ten projekt!