„Ziemia nie jest naszą własnością”

„Ziemia nie jest naszą własnością”

2-8-1990 / 25-8-1990

Wystawa ekologiczna.