Współczesna architektura krajobrazu krajów Grupy Wyszehradzkiej

Współczesna architektura krajobrazu krajów Grupy Wyszehradzkiej

22-11-2015 / 5-12-2015

24 listopada 2015 (wtorek), godz. 1900, Szara Galeria CENTRUM

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) zaprasza na 2. Edycję wystawy: „Współczesna architektura krajobrazu krajów Grupy Wyszehradzkiej” (Contemporary Landscape Architecture In Visegrad countries).

Wystawa jest częścią projektu realizowanego przez SAK, współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund), a jej celem jest promocja zawodu architekta krajobrazu oraz przedstawienie kondycji współczesnej architektury krajobrazu w postaci zrealizowanych projektów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Dialog z krajobrazem

Niemal cztery dekady minęły od momentu ukazania się w Polsce książki zatytułowanej Architektura krajobrazu. Wśród wielu definicji zagadnień i metod sformułowano w niej stwierdzenie, że architektura krajobrazu jest najbardziej współczesną formą kształtowania otoczenia człowieka, jest stylem architektury. Teraz już wiemy, że słowa te okazały się prorocze. Nowy styl stał się nie tylko modą, ale koniecznością. Jego podstawą jest dialog z krajobrazem. Krajobraz stwarza reguły dialogu, a ich poznanie jest fundamentem tworzenia w nim i z nim. Wejście w porozumienie z krajobrazem nie tylko pomaga stworzyć dzieło logiczne, wpisane w kontekst materialny i niematerialny. W efekcie powstaje wartość dodana. Proces komunikacji zapoczątkowany na etapie projektowania znajduje swą kontynuację w trakcie użytkowania, Przestrzeń wykreowana na tej podstawie zaprasza do kontynuacji dialogu, zawiązuje nić porozumienia pomiędzy krajobrazem a odbiorcą. Staje się przestrzenią kontaktu z krajobrazem.

Przed państwem druga edycja wystawy Współczesna Architektura Krajobrazu Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Pierwsza mówiła o potrzebie piękna drzemiącej w krajobrazie, ta opowiada o potrzebie jego zrozumienia. Zaprezentowane projekty są dziełami architektów krajobrazu lub powstały w zespołach architektów i architektów krajobrazu. Zrealizowano je na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Reprezentują architekturę krajobrazu Krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Wystawa jest częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK), we współpracy ze stowarzyszeniami branżowymi z Czech, Słowacji i Węgier, współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund).

Kurator wystawy
Urszula Forczek Brataniec
Stowarzyszenie Architektury Krajorbazu

wstęp wolny

informacje: tel. 12 644 02 66 wew. 25
pok. 202, bud. A

Galeria zdjęć: