Wiesław Nadymus

Wiesław Nadymus

20-7-2010 / 21-8-2010

Budynek B.

Wiesław Nadymus urodzony w 1960 roku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie (1975-1980). W latach 1981-86 studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego. Stypendysta MKiSz 1986/87. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym, grafiką, rzeźbą, aranżacją wystaw, projektowaniem komputerowym. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

(…) Sztuka to trud fizyczny, ludzki trud rodzenia się, który znajduje swe odbicie w obrazach ukazanych w procesie powstawania. Siła sztuki nie leży w dziedzinie dosłownego reportażu, lecz w funkcji wyobraźni, która nie ma nic wspólnego z realną przestrzenią istniejącą poza płótnem.
Poważne malarstwo dnia dzisiejszego wyklucza nawrót do konwencji realistycznego przedstawienia. Posługując się w tym celu różnymi środkami, zwraca uwagę widza na usytuowanie obrazu przez uwypuklenie czysto fizycznej materialności farby lub wtapiając kształt w zbliżone do niego tło.
Malarstwo Wiesława Nadymusa nawiązujące do założeń sztuki XX wieku, posługuje się w obrazach plastycznymi elementami iluzji – światłem, przestrzenią, kolorem i wyobraźnią.
Artysta sugestywnie przekazuje postrzeganie świata, dzięki czemu jego malarstwo znajduje oddźwięk u odbiorcy, co jest nieodzownym warunkiem sztuki.

Fragment wypowiedzi prof. Zbigniewa Grzybowskiego

Galeria zdjęć: