„Wieś polska”

„Wieś polska”

Jubileusz Politechniki Krakowskiej

22-10-1995 / 17-11-1995