„W przestrzeni”

„W przestrzeni”

 

 

Wystawa prac dyplomowych Architektury Krajobrazu studentów Politechniki Krakowskiej 2013/14

11-5-2015 / 27-5-2015

Wystawa prezentuje wybrane prace dyplomowe inżynierskie studentów kierunku Architektury Krajobrazu z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Podjęta tematyka porusza zagadnienia związane z podnoszeniem jakości życia człowieka w różnorodnych przestrzeniach. Obejmuje zarówno krajobrazy miejskie i wiejskie, jaki i poprzemysłowe, o różnorodnych wartościach kulturowych i społecznych. Stanowi próbę nowych kreacji krajobrazowych wynikających z poszukiwań optymalnych rozwiązań problemów oraz uwarunkowań lokalnych.
Metodyka oparta została na doświadczeniach dydaktycznych „szkoły krakowskiej” związanych kierunkiem architektury krajobrazu.

Galeria zdjęć: