Tomasz Westrych

Tomasz Westrych

8-1-2015 / 31-1-2015

Budynek A.

Tomasz Westrych dyplom uzyskał na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. W latach 1996-2004 był asystentem i wykładowcą, od 2006 r. adiunkt w Pierwszej Pracowni Rzeźby prof. Stanisława Hrynia na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP. W listopadzie 2006 r. obronił doktorat z zakresu rzeźby. Współorganizuje i prowadzi plenery dla studentów I roku z rysunku i projektowania bionicznego. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, medalierstwem, konserwacją kamienia i drewna.

Westrycha zawsze interesowała natura i jej poświęca szczególną uwagę. Tym razem jako figurę stylistyczną wybiera symbol głowy-głazu (eratyku narzutowego z epoki zlodowacenia). Projektuje dziesiątki reliefów, rysuje formy i wizualizacje, które inspirują jego wyobraźnię. Potem jest już tytaniczna praca z twardą materią kamienia, którego przeistaczanie w odrębne dzieło stanowi istotę pracy twórczej. Autor zapytany „dlaczego rzeźba, a nie np. grafika…?”, odpowiada encyklopedycznie, iż właśnie rzeźba ta prawdopodobnie najstarsza ze sztuk plastycznych, ze względu na swój beziluzyjny, konkretny, przestrzenny i zmysłowy charakter, daje mu najwięcej satysfakcji i spełnienia. W przeciwieństwie do większości dzieł malarskich (do czasów abstrakcjonizmu) rzeźba niczego nie udaje, nie odsyła do innej rzeczywistości, której jest ilustracją lub aluzją. Rzeźba – po prostu jest w całej swojej prostocie i uchwytności.
Kurator wystawy Joanna Gościej-Lewińska

Wybrane projekty i realizacje Tomasza Westrycha:

  • Kraków 2000 – projekt i realizacja płaskorzeźby na tympanonie bramy wejściowej do cmentarza i synagogi Remu, ul. Szeroka na krakowskim Kazimierzu,
  • w latach 1996-2003 liczne realizacje przy rewaloryzacji zabytków architektury sakralnej w Krakowie (kościoły św. Marka, Bożego Ciała, św. Piotra i Pawła, Dominikanów), w kościele parafialnym w Bodzętynie, Kielcach, Zatorze i Chochołowie; oraz elewacja Banku BPH przy ul. Pijarskiej w Krakowie,
  • konserwacja grobowców na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

wstęp wolny
informacje: tel. 12 644 02 66 wew. 25
pok. 202, bud. A

 

Galeria zdjęć: