Teresa Kotkowska-Rzepecka – Malarstwo – Przestrzeń dla Sztuki

Teresa Kotkowska-Rzepecka – Malarstwo – Przestrzeń dla Sztuki

Wernisaże:
12.05.2021 r. (środa), Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, g. 13.00
14.05.2021 r. (piątek), Nowohuckie Centrum Kultury, g.18.00
21.05.2021 r. (piątek), Uniwersytet Ekonomiczny, g. 12.00

wystawa czynna: 12 maja – 10 czerwca 2021 r., Biała Galeria CENTRUM

Ósma edycja projektu „Przestrzeń dla sztuki” poświęcona jest twórczości Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej.

Projekt wystawienniczy „Przestrzeń dla sztuki” stał się ważnym wydarzeniem kulturalnym prezentującym dorobek twórczy wybitnych współczesnych osobistości artystycznych z kręgu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Chodzi przy tym o dotarcie do możliwie szerokiego kręgu odbiorców z różnych środowisk i o różnym poziomie przygotowania do kontaktu ze sztuką współczesną. Stąd m.in. wybór miejsc ekspozycyjnych – galerii ASP, przestrzeni Uniwersytetu Ekonomicznego i Nowohuckiego Centrum Kultury. Bohaterami dotychczasowych edycji „Przestrzeni” byli: Paulin Wojtyna, Janina Kraupe, Janusz Tarabuła, Stefan Gierowski, Leszek Misiak, Franciszek Bunsch i Ryszard Otręba. W ósmej odsłonie cyklu prezentujemy malarstwo prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, wybitnej krakowskiej malarki, a zarazem nauczycielki kilku pokoleń absolwentów ASP w Krakowie, z których wielu osiągnęło wysoką pozycję artystyczną. Absolwentami Pracowni Rysunku są również obecni pracownicy Wydziału Malarstwa: prof. Grzegorz Sztwiertnia, dr hab. Rafał Borcz, prof. ASP, dr hab. Jakub Najbart, prof. ASP, dr hab. Wojciech Kubiak,  prof. ASP, dr hab. Witold Stelmachniewicz oraz dr Paweł Jach na Wydziale Rzeźby.

Prof. Kotkowska-Rzepecka należy do pokolenia pedagogów, którzy realizując indywidualną ścieżkę twórczą, doceniali swoich profesorów i mistrzów. Sama też znalazła się w gronie kobiet – obok prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej i prof. Janiny Kraupe – wyróżnionych prowadzeniem samodzielnej pracowni. Najpierw była to autorska Pracownia Rysunku, później Mistrzowska Pracownia Malarstwa.

Istotnym celem projektu jest przedstawienie i udokumentowanie dorobku artysty, aby podkreślić i utrwalić jego pozycję, a poprzez możliwie wnikliwe omówienie jego twórczości ułatwić odbiorcom jej percepcję. Służyć temu ma również obszerny, liczący ponad 300 stron, katalog. Poza pełną ikonografią wystaw przedstawiony jest w nim szeroki kontekst osobisty, środowiskowy i kulturowy, w jakim rozwijała się twórczość artysty, wraz ze szczegółową dokumentacją całości dorobku. Zamierzeniem kuratorskim jest chronologiczne pokazanie kolejnych etapów i przemian w sztuce artysty. W przypadku Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, której rozwój twórczy przebiegał w sposób bardzo konsekwentny i świadomy, chodzi zarówno o wykazanie logicznej spójności dokonywanych przez nią wyborów, widzianych w szerszym kontekście przemian w sztuce, jak i podkreślenie jej oryginalności, suwerenności i nowatorstwa. Szczególnie ciekawe wydają się wypowiedzi samej artystki, w tym jej – jak to nazywa – „autobiograficzne drogowskazy”, uzupełnione kalendarium najważniejszych faktów z życia i twórczości. Nie zabrakło również poświęconych artystce esejów, pisanych specjalnie dla tego wydawnictwa, oraz bogatego wyboru cytatów z wcześniejszych wypowiedzi, autorstwa wybitnych krytyków i ludzi sztuki.

To rzecz jasna niepełny obraz, prof. Kotkowska-Rzepecka jest bowiem nadal artystką w pełni aktywną, systematycznie wzbogacającą swój dorobek o nowe, zaskakujące realizacje malarskie.

Pomysłodawcą i opiekunem „Przestrzeni dla sztuki” jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, związany przez lata z Wydziałem Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarazem inicjator międzynarodowego Open Eyes Festival. Głównym organizatorem jest Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury, współpracujący z Agencją Artystyczną GAP i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Projekt jest finansowany z budżetu Urzędu Miasta Krakowa i pod patronatem prezydenta prof. Jacka Majchrowskiego.

Kuratorką wszystkich wystaw jest od początku Joanna Gościej-Lewińska, przez lata szefowa Galerii Centrum NCK, a obecnie główna kuratorka, odpowiedzialna również za prowadzenie Autorskich Galerii Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Dudy-Gracza.

W budynku NCK obowiązują:
Procedury bezpieczeństwa w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COVID-19.
Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji pracowników NCK.

Wystawę można zwiedzać przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – zasłaniając usta i nos, utrzymując dystans społeczny, dokonując dezynfekcji rąk.