Stanisław Brach „Dystans” – uroczyste odsłonięcie rzeźby

Stanisław Brach „Dystans” – uroczyste odsłonięcie rzeźby

28.11.2023 r. (wtorek), Skwer przed Nowohuckim Centrum Kultury, g. 18.00

W ramach działalności związanej z prezentacją dzieł sztuki i eksponowaniem ich w przestrzeni publicznej, Nowohuckie Centrum Kultury realizuje zadanie pn. „Dystans – zakup i ekspozycja dzieła na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury”. W jego ramach, na skwerze przed budynkiem instytucji, już niebawem stanie rzeźba „Dystans”, autorstwa Stanisława Bracha.

„Dystans” to rzeźba składająca się z dwóch elementów – odlanych z brązu zarysów postaci, zwróconych do siebie plecami z pochyloną głową. Idea dzieła to twórcze przedstawienie niewidocznej bariery, jaka dzieli ludzi, a jaka nasiliła się w obecnych czasach. Jak opisuje swoją pracę jej autor, niedawno miniona pandemia, izolacja społeczna i strach przed kontaktem tworzą bowiem dodatkowy dystans między ludźmi nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także w wymiarze duchowym.

Stanisław Brach pochodzi z Gorlic, wykształcenie zdobył na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pracuje natomiast na ASP w Warszawie, prowadząc Pracownię Ceramiki. W 2014 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych. Organizator kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych, uczestnik wielu plenerów i konkursów międzynarodowych. Od początku postać ludzka, mocno stylizowana, uproszczona, ale zawsze bardzo sugestywna towarzyszyła twórczości autora. Taka sylwetka to unifikacja człowieka, ujednolicenie, scalenie różnych elementów w jedną całość. Poruszane problemy, sposób ich przedstawiania, nie dotyczą tylko idei lub formy. Autor bada też relacje pomiędzy nimi, a przestrzenią. Rzeźbiąc postać ludzką stara się budować własne wyobrażenie na temat człowieka, pamiętając o tym, że duch jest większą wartością od ciała. I w te założenia będzie wpisywać się także dzieło, które ozdobi skwer przed NCK.

Pojawienie się „Dystansu” pod Nowohuckim Centrum Kultury będzie nawiązaniem do obecnej przed laty tradycji ustawiania rzeźb w nowohuckiej przestrzeni publicznej – głównie na skwerach i podwórkach. Wiele z nich przetrwało jedynie w pamięci mieszkańców dzielnicy oraz na archiwalnych fotografiach. Warto jednak podkreślić, że cztery z nich zostaną poddane w tym roku pracom konserwatorskim, także przy udziale dofinansowania w ramach programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2023, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.