„Rzeźba – retrospektywa” – wystawa Krystyny Orzech

„Rzeźba – retrospektywa” – wystawa Krystyny Orzech

wystawa rzeźby
4-24.03.2019

Krystyna Orzech – urodzona 31.03.1961 roku w Łosicach. Studia odbyła w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Rzeźby w latach 1982-87. Dyplom z medalem ASP w pracowni prof. Stefana Borzęckiego.  Od roku 1987 jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym w ASP w Krakowie. Obecnie prowadzi pracownię dyplomową pod nazwą Rzeźba w Przestrzeni Publicznej. Jest autorką wielu cykli rzeźbiarskich – pytań o moralną kondycję współczesnego człowieka. W twórczości zajmuje się relacją formy i treści, problematyką znaku i jego czytelności w zderzeniu z formą rzeźbiarską. Szczególnym zainteresowaniem jej twórczych poszukiwań jest rzeźba monumentalna. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestnika wielu konkursów architektoniczno-rzeźbiarskich.