Róża Czarny

Róża Czarny

 

5-4-2004 / 29-4-2004

Budynek A.

Absolwentka Wydziału Tkaniny krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uprawia malarstwo sztalugowe. Obrazy w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Obrazy, które artystka prezentuje to dorobek 40 lat jej pracy twórczej.