Poplenerowa wystawa prac malarskich

Poplenerowa wystawa prac malarskich

stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

19-1-1996 / 19-1-1996