Piotr Wojoczek, Iwana i Adam Szopowie

Piotr Wojoczek, Iwana i Adam Szopowie

22-8-1988 / 19-9-1988

Wystawa fotogramów Piotra Wojoczka i fotografii Iwany i Adama Szopów.