“Nie tylko anioły”

“Nie tylko anioły”

wystawa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Stalowej Woli

24-11-2008 / 13-12-2008

Budynek A.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli rozpoczął działalność w sierpniu 1996 r. Uczestniczy w nim 50 osób niepełnosprawnych umysłowo i psychicznie. Warsztat stwarza dla uczestników warunki do rozwijania zainteresowań i talentów, wyzwala ich możliwości twórcze i uczy wrażliwości na piękno.
Terapia zajęciowa prowadzona jest w dziesięciu specjalistycznych pracowniach: plastycznej, witrażowniczej, rękodzielniczej, przyrodniczo-dekoratorskiej, krawieckiej, komputerowo-poligraficznej, rzemiosł różnych, stolarskiej, czynności dnia codziennego, umiejętności społecznych; terapia psychologiczna i rehabilitacja ruchowa.
Wystawa „Nie tylko anioły” jest czwartą prezentacją dorobku uczestników warsztatu organizowaną w galerii NCK.

Galeria zdjęć:

392720570ee801debe566679e8629ca6

aa6b8f92c2e1436e50058fdfa695f750