Natalia Łamanova i Alexander Khołopov „Poziom włazu”

Natalia Łamanova i Alexander Khołopov
„Poziom włazu”

 

16-9-2003 / 7-10-2003

Budynek A (parter i I piętro).

Wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Triennale Grafiki.

Dwoje artystów z Moskwy Natalia Lamanova i Alexander Kholopov realizuje unikalny w skali światowej projekt artystyczny zatytułowany: Kanalarze świata, łączcie się.
Zaprosili twórców z całego świata do fotografowania włazów do kanałów, kratek, ściekowych, rur wodnych i gazowych, kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych.
Na zaproszenie odpowiedziało kilkuset artystów z blisko 40 krajów nadsyłając 2500 zdjęć. Powstała w ten sposób swoista mapa świata.