Mieczysław Bojeś, Wanda Bojeś

Mieczysław Bojeś, Wanda Bojeś

4-12-1986 / 4-12-1986

Mieczysław Bojeś – malarstwo
Wanda Bojeś – haft