Miasto Marzeń

Miasto Marzeń

11-1-2010 / 6-2-2010

Budynek A.

Doroczna wystawa twórczości plastycznej uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej ze Stalowej Woli.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli rozpoczął działalność w sierpniu 1996 r. Uczestniczy w nim 50 osób niepełnosprawnych umysłowo i psychicznie. Warsztat stwarza dla uczestników warunki do rozwijania zainteresowań i talentów, wyzwala ich możliwości twórcze i uczy wrażliwości na piękno. Wystawa jest piątą prezentacją dorobku uczestników warsztatu organizowaną w galerii NCK.