Maciej Frankiewicz

Maciej Frankiewicz

„W poszukiwaniu straconego…”

 

31-12-1996 / 30-1-1997

Maciej Frankiewicz urodził się 4 lipca 1968 roku w Starachowicach. Jego młodzieńczą wrażliwość plastyczną kształtowała przyroda oraz piękno architektury zabytkowego pałacu księcia Drucki-Lubeckiego w Bałtowie, gdzie uczęszczał do Szkoły Rolniczej, po której ukończeniu zamieszkał w Starachowicach. Stara część miasta – Wierzbnik, dawna gmina żydowska, fascynuje Go swoją tajemniczą historią, budzi zainteresowanie kulturą narodu żydowskiego, inspiruje Jego twórczość. Tej części miasta poświęca swój czas i zdolności. Plastyczna wyobraźnia sięga do czasów przedwojennych, getta i martyrologii wojennej Żydów. Efektem tego są liczne grafiki i obrazy tworzone dniem i nocą wśród zachwytu i zadumy. (…)

Obecna prezentacja twórczości artystycznej, jej ekspresja być może zainteresuje odbiorcę bogactwem kultury żydowskiej, jej współprzynależnością oraz wspólnotą korzeni religii obydwu bliskich sobie narodów.

47f912db1875f599a1fc18c61e559212