Kinga Łapot-Dzierwa 2000

Kinga Łapot-Dzierwa 2000

 

31-1-2000 / 28-2-2000

Kinga Łapot-Dzierwa urodziła się we Włoszczowie. Ukończyła Liceum Plastyczne w Kielcach w klasie tkaniny artystycznej oraz studia wyższe w Instytucie Wychowania Plastycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W pracy artystycznej zajmuje się głównie tradycyjnymi technikami malarskimi oraz grafiką, tkaniną artystyczną, scenografią. Obecna wystawa jest kolejną w jej dorobku artystycznym. Prezentowane prace wykonane są w różnych technikach malarskich: oleje, tempery, pastele oraz techniki mieszane.

d3d788c669979893d961239f241c1bc1