Kazimierz Masłowski

Kazimierz Masłowski

 

31-8-2001 / 29-9-2001

Kazimierz Masłowski – absolwent krakowskiej ASP na wydziale malarstwa w pracowni prof. Fr. Pautscha i Politechniki Krakowskiej na wydziale architektury. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego, architektury wnętrz i medalierstwa. Udział w wielu wystawach zbiorowych i okolicznościowych. Wystawy indywidualne.