Joanna Łątka

Joanna Łątka

5-9-2007 / 29-9-2007

Budynek A.

Joanna Łątka urodzona w 1978 r. w Krakowie.
W 2002 r. stypendystka Sokrates/Erasmus Braganca, Portugalia. Dyplom z rysunku w pracowni prof. Piotra Jargusza w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. W roku 2004 kończy kurs ilustracji CITEN Fundacja C. Gulbenkian Lizbona (Portugalia). W roku 2006 ukończyła studia podyplomowe ISCE w Lizbonie.

(…) Joanna Łątka świadomie i nieświadomie wraca do czasów, gdy nikomu nie przychodziło do głowy pytać po co istnieje sztuka, ponieważ świat bez obrazów byłby po prostu niepojęty.
(…) Czy absolwentka najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce, Instytutu Sztuki z ważnymi wybitnymi artystami i w ważnym centrum Europy, z ważnym dyplomem artystycznym i pedagogicznym, autorka zauważonych prezentacji rysunku i grafiki jest skazana na sukces? Tak. Ale nie tylko w kategorii możliwości artystycznych… ale przede wszystkim w kategorii zauważalności. W kategorii odwagi i determinacji.

Galeria zdjęć:

a97fb5aa55605a0ca0c738820f0b95f5