„Inna rodzina” – wystawa projektu fotograficznego Evy Hajduk

„Inna rodzina” – wystawa projektu fotograficznego Evy Hajduk

wystawa czynna: 18 stycznia – 25 lutego 2021 r., Szara Galeria CENTRUM

wernisaż online – 29 stycznia 2021 r., g. 17.00

Projekt „Inna Rodzina” pokazuje, jak osoby z ograniczoną sprawnością intelektualną czy ruchową tworzą i budują swoje własne związki i rodziny. Wiele tych „innych” rodzin  funkcjonuje obok nas, pozostając niemal niewidocznymi dla naszych oczu. Często rodzice dotknięci różnego rodzaju niepełnosprawnościami mają w pełni sprawne dzieci i tworzą niezwykłą, wrażliwą na innych wspólnotę – swoisty mikroświat, tak niebywale odmienny, a przecież tak piękny. Ogromnie ważna w życiu bohaterów Evy Hajduk jest także świadomość, że nie wszystko zależy od nas i umiejętność skupienia się na tym, na co mamy wpływ, zamiast marnować energię na sprawy będące poza naszym zasięgiem.

Poprzez mój projekt pragnę zwrócić uwagę na głęboką potrzebę miłości i pragnienia posiadania rodziny przez moich bohaterów. Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną czy ruchową (mam tu na myśli np. osoby na wózkach inwalidzkich, niewidome czy głuchonieme) mimo pełnoletności w dużej mierze są zależne od innych. Traktowani jak „duże dzieci” nie mogą realizować swoich potrzeb cielesnych, a ich seksualność stanowi tabu. Na szczęście świat powoli się zmienia i otwiera na „inność”. Mam także nadzieję, że niniejszy projekt pozwoli uwierzyć  innym osobom niepełnosprawnym, że wszystko jest możliwe, a najwięcej ograniczeń – mimo wszystko – mamy w głowach.

Eva Hajduk

Eva Hajduk – ukończyła Fotografię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi (absolutorium) oraz Uniwersytet Jagielloński na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Jest finalistką wielu konkursów fotograficznych, m.in. II miejsce w konkursie fotograficznym Newsweek Polska – Newsreportaż w kategorii Ludzie, I miejsce w konkursie fotograficznym Fotomania w kategorii Ludzie, II miejsce w konkursie Politechniki Krakowskiej „Woda” 2008, Nagroda Specjalna XXVIII Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Krajobraz Górski” im. Jana Sunderlanda, nominacja Grand Press Photo 2011. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Prowadzi kursy i warsztaty fotograficzne, wykłada w Krakowskiej Szkole Filmowej. Od kilku lat realizuje fotograficzne projekty społeczne. Swój ostatni projekt Inna Rodzina zrealizowała dzięki stypendium artystycznemu Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego.

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W budynku NCK obowiązują:
Procedury bezpieczeństwa w Nowohuckim Centrum Kultury w czasie epidemii SARS-COVID-19.
Uprzejmie prosimy o ich przestrzeganie oraz stosowanie się do instrukcji pracowników NCK.

Wystawę można zwiedzać przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – zasłaniając usta i nos, utrzymując dystans społeczny, dokonując dezynfekcji rąk.