Ewa Stopa-Pielesz, Ryszard Pielesz

Ewa Stopa-Pielesz, Ryszard Pielesz

6-6-2011 / 26-6-2011

Budynek A.

Ewa Stopa-Pielesz (typoobrazy)
Cykl prac zatytułowany „Typoobrazy” jest dedykowany pamięci Jana Pawła II. Motywem przewodnim cyklu jest Odejście Ojca Świętego i jego duchowy testament zawarty w słowach, które stały się wyznacznikami Jego życia i pontyfikatu – słowach zapisanych w języku łacińskim, języku Kościoła – stanowiących formuły: Totus Tuus (cały Twój), Non avere paura (nie lękajcie się), a także w spontanicznie utworzonym przez wiernych haśle JPII oznaczającym pokolenie utożsamiające się z nauką Jana Pawła II.

Ryszard Pielesz (grafika i fotografia)
Ukończyłem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. Studiowałem na Wydziale Grafiki w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w latach 1985-1990, uzyskując dyplom z medalem w zakresie grafiki warsztatowej w pracowni prof. Stanisława Kluski i projektowania graficznego w pracowni prof. Tomasza Jury. W roku 1991 otrzymałem stypendium Ministra Kultury i Sztuki. W latach 1992 do 1995 byłem członkiem Międzynarodowego Salonu Sztuki w Tokio.
Obecnie zajmuję się grafiką i projektowaniem graficznym. W swoich pracach podejmowałem problematykę religijną – cykle prac graficznych i rysunkowych: „Treny”, „Gorzkie Żale”, „Psalmy” oraz problematykę związaną z naturą – cykle prac malarskich: „Listy ekologiczne”, „Obiekty”, „Pejzaże zapamiętane”. Od roku 1998 pracuję w Instytucie Sztuki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W roku 2000 uzyskałem kwalifikacje I-go stopnia w zakresie dyscypliny artystycznej; grafika na Wydziale katowickiej Filii Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Obecnie jestem zatrudniony w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filii w Cieszynie na stanowisku adiunkta, prowadząc zajęcia w Katedrze Projektowania Graficznego.
Udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w całym kraju.

Galeria zdjęć: