Elżbieta Zrobek – „Ścieżki pamięci” wystawa malarstwa i obiektów z czerpanego papieru

Elżbieta Zrobek – „Ścieżki pamięci” wystawa malarstwa i obiektów z czerpanego papieru

wystawa czynna w dniach 9.03-8.04.2023
wernisaż wystawy – 8 marca (środa), g. 18.00
Czarna Galeria CENTRUM

W zakamarkach ludzkiej, a tym samym mojej pamięci ukryte są szczątki intensywnych doznań, które kiedyś zarejestrowały zmysły. W przypomnieniu ujawniają się mniej lub bardziej, a czasem zupełnie nieuświadomione obrazy z przeszłości. Za przyczyną przypadkowego, zewnętrznego impulsu wskrzeszone wspomnienia wdzierają się w teraźniejszość. Jawią się nagle w barwnych plamach, powikłanych kreskach przydając intensywności związanych z nimi emocjom. Te nagle powracające, ukryte a niezatarte spostrzeżenia wewnętrzne zaprzątają mój umysł. Są dla mnie inspiracją, koniecznością do rozstrzygnięcia ich w procesie malarskim. Czerpiąc z bagażu przeżyć i doświadczeń skupiam się na zmaterializowaniu ich środkami plastycznymi.
Odrębną, choć spójną tematycznie ścieżkę moich rozważań artystycznych nad tym co przeszłe, przemijające stanowią kobiece chusty ludowe. Ten dotychczas obcy mi, materialny element polskiego stroju ludowego był ważną składową, stanowiącą o przynależności społecznej i zamożności jej właścicielki. Na Śląsku chusta kobieca stanowiła rolę symbolu. Jej przywdziewanie było deklaracją przynależności narodowej. Chusty – obowiązkowe nakrycie głowy mężatek różniły się zależnie od regionu, pór roku i okresu liturgicznego w kościele. Dla mnie stały się inspiracją do wykonania kilkunastu obiektów z konopi lnianych, w technice papieru ręcznie czerpanego. Papier z materii organicznej jest dla mnie poza malarstwem inną, równoległą ścieżką wypowiedzi artystycznej. Świadomy wybór kruchego i nietrwałego materiału przypomina o przemijalności ludzkiego życia. Podobnie jak głębsze wejrzenie w naturę wewnętrznych doświadczeń, ważne jest dla mnie zwrócenie uwagi na popadające w zapomnienie dziedziny polskiej kultury ludowej.  
– Elżbieta Zrobek

Elżbieta Zrobek – urodzona w 1959 roku w Czeladzi. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Dyplom w zakresie malarstwa sztalugowego uzyskała w pracowni prof. Jagody Adamus i dr. Adama Molendy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie malarstwa w pracowni prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej oraz unikatowego papieru czerpanego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej, na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. W 2017 roku uzyskała stopień doktora sztuki na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod opieką artystyczną prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków okręg katowicki. Zrealizowała 40 indywidualnych wystaw malarstwa oraz obiektów z unikatowego papieru czerpanego z materii organicznej. Uczestniczyła w ponad 100 prezentacjach zbiorowych w kraju i za granicą m. in. USA, Rosji, Francji, Niemczech, Anglii, Szwajcarii. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i tworzy autorski papier ręcznie czerpany.