Elżbieta Łazowska

Elżbieta Łazowska

 

4-11-2003 / 27-11-2003

Budynek C.

Elżbieta Łazowska:
Pochodzi z Krakowa. Jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, specjalizacja – tkactwo artystyczne. W latach 1997-2001 studia w Instytucie Sztuki AP w Krakowie u profesorów Jana Bujnowskiego, Stanisława Sobolewskiego, Haliny Cader. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki z suplementem z malarstwa i fotografii. Obecnie prowadzi pracownię plastyczną w Klubie Kultury „Chełm” – filii Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.

d4a9be1780df9b4dd7ff857d1f2de832