Dyplomy 2005

Dyplomy 2005

Instytut Sztuki AP w Krakowie

 

8-11-2005 / 1-12-2005

Budynek A.

Instytut Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie powstał w 1978 r. Uczelnia nosiła wówczas nazwę Wyższa Szkoła Pedagogiczna, a obecny Instytut był zaledwie paroosobowym Zakładem Wychowania Plastycznego i funkcjonował w obrębie Instytutu Techniki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Zakład prowadził 4-letnie studia dzienne i od 1980 r. zaoczne, na kierunku Wychowanie Plastyczne.
Z biegiem lat, w sposób naturalny zmieniał się status zakładu; najpierw w 1985 r. formalnie się usamodzielnił, a następnie w 1993 r. decyzją Senatu WSP został przekształcony w Instytut Wychowania Plastycznego. Od 2000 r. funkcjonuje jako Instytut Sztuki na Wydziale Pedagogicznym AP w Krakowie. W 2001 r. Wychowanie plastyczne zostało zastąpione jego unowocześnioną wersją; teraz kierunek studiów nosi nazwę Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, a w jego programie pojawiły się, m.in. przedmioty teoretyczne mające przybliżyć studentom wiedzę dotyczącą złożonej problematyki sztuki aktualnej.
Zwiększył się również zakres możliwych do wyboru specjalności artystycznych; teraz oprócz malarstwa, grafiki warsztatowej i rzeźby studenci mogą realizować prace dyplomowe z projektowania graficznego, rysunku i fotografii.
W 2003 r. uczelnia postanowiła wyjść naprzeciw zainteresowaniu dyscypliną artystyczną i kierunkiem studiów zawodowych Grafika. Po otrzymaniu zgody na kształcenie w tym zakresie w lecie br. przyjęliśmy pierwszych studentów dziennych i zaocznych tego kierunku.
Wraz z rozwojem Instytutu w sposób oczywisty uległa zmianie jego struktura organizacyjna; 31 zatrudnionych aktualnie nauczycieli akademickich pracuje w czterech katedrach; w Katedrze Teorii Wychowania Estetycznego i Historii Sztuki, Katedrze Malarstwa i Rysunku, Katedrze Grafiki i Projektowania Wizualnego oraz w Katedrze Rzeźby. W zdecydowanej większości reprezentują oni, nie tylko formalnie, bardzo wysoki poziom dydaktycznej wiedzy i doświadczenia.(…)

Prof. Marcin Pawłowski
Dyrektor Instytutu Sztuki AP w Krakowie.