Adam Gryczyński 2001

Adam Gryczyński 2001

„Zielone metamorfozy”

 

31-5-2001 / 29-6-2001

Prezentowany wybór prac zatytułowany „Zielone metamorfozy” jest rezultatem fotografowania w kwietniu i maju 1998 r. obszarów położonych na terenie Nowej Huty. Obserwując otaczający mnie krajobraz przemysłowy, a zwłaszcza te obiekty, które przestały pełnić swe funkcje lub są pozostałością dawno zakończonych procesów – czułem intensywnie, że dotykam przeszłości zapisanej na zużytej i skorodowanej powierzchni różnych przedmiotów lub ich fragmentów, a widocznej nawet w słojach starych, powalonych drzew noszących wyraźny odcisk chemicznego piętna.
Realizm fotograficzny pozwolił ujawnić z całą wiernością dokumentalnego zapisu widoki cywilizacyjnych odpadków, które poruszyły moją wyobraźnię w kierunku myślenia symbolicznego – metafor, alegorii i odniesień do świata ludzkiej kondycji.
Cała bezmierna masa nagromadzonych na hałdach i wysypiskach resztek po procesach wielkopiecowych, robiła wrażenie bezładnej materii co kontrastowało z szachownicą okolicznych pól uprawnych, łąk i innej roślinności.
Dążąc w swych poszukiwaniach do przybliżenia i wyodrębnienia z tła małych wycinków rzeczywistości, starałem się fotografować tak, aby z chaosu powstała inna forma – w pewnym sensie jednolita i zorganizowana, oraz żeby zdjęcia przyrody i innych przedmiotów dały efekt dwuznaczny: realistyczny i symboliczny zarazem.
Konkretowi fotograficznego obrazu towarzyszy niekiedy aluzja odnosząca przedstawiany temat do świata w którym wszystko ma swój nieuchronny kres, a istniejące wokół zagrożenia i przeciwności losu przybliżają wielki choć niekoniecznie zwycięski finał.
Jednak heroiczny w swym osamotnieniu samosiew brzozy wyrosły jakby na przekór wszystkiemu na powierzchni osadnika ścieków przemysłowych oraz piękna roślina tzw. „czyściec” o niezwykłej ornamentyce liści, uczepiona skrawków ziemi i popiołu pośród zwałów żużla – symbolizują nadzieję pozwalając choć na chwilę uwierzyć, że życie narodzi się na nowo…
Adam Gryczyński

Adam Gryczyński ur. w 1957 r. w Krakowie. Ukończył pedagogikę i wyższy kurs fotograficzny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Fotografią zajmuje się od 1976 r. gdy wstąpił do Krakowskiego Klubu Fotograficznego noszącego wówczas nazwę Klub Fotografików Amatorów przy ZDK Huta im. Lenina. W latach 1981-82 pracował w Pałacu Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie jako przewodnik miejski a od 1983 r. kieruje Działem Fotograficzno-filmowym w Nowohuckim Centrum Kultury.
Jest instruktorem filmu i fotografii kat. „S” oraz członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Twórców – Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.
Miał 82 wystawy indywidualne które były pokazywane w Polsce i za granicą m. in. w USA, Brazylii, Niemczech, Rosji, Litwie, na Węgrzech, w Norwegii i we Włoszech.
W 1990 r. otrzymał nagrodę Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa oraz Medal 150 lecia Fotografii, w 1992 r. Srebrną Odznakę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, a w 1999 r. Nagrodę Honorową im. Fryderyka Kremsera za popularyzację fotografii krajoznawczej. W obszarze jego indywidualnych zainteresowań znajduje się głównie krajobraz, architektura, portret, a ostatnio fotografia cyfrowa i kreacyjna ukazująca poprzez metaforę fenomen współczesnej egzystencji.

f5f1a28bd0fd8d0eaea1ef659fd52456