3. Krakowskie Spotkania Artystyczne 2022 – TERYTORIA

3. Krakowskie Spotkania Artystyczne 2022 – TERYTORIA

festiwal sztuki

wernisaż wystaw – 27.05.2022, godz. 18.00
wystawy czynne do 26.06.2022

3. Krakowskie Spotkania Artystyczne 2022 – Terytoria to projekt o charakterze festiwalu sztuki prezentujący twórczość krakowskich artystów w wymiarze interdyscyplinarnym i multimedialnym, sztukę książki, sztukę papieru, fotografię, rysunek, rzeźbę i grafikę. Festiwal składa się z 9-ciu wystaw głównych przygotowanych przez ZPAP OK i 37 wystaw towarzyszących, zorganizowanych przez krakowskie instytucje kultury i prywatne galerie sztuki współczesnej.

Hasło festiwalu – Terytoria, odnosi się do szeroko rozumianych obszarów ludzkiego funkcjonowania

w zakresie miejsca życia i pracy oraz prywatnej przestrzeni ograniczonej zewnętrznymi lub wewnętrznymi normami, uwarunkowaniami lub okolicznościami. Punktem wyjścia jest trwająca od jesieni 2019 roku ogólnoświatowa pandemia koronawirusa Covid-19 oraz tocząca się od lutego br. wojna na Ukrainie.

Na przykładzie własnych doświadczeń, obserwacji i przeżyć artyści przedstawiają prace odwołujące się do szeroko rozumianego miejsca człowieka w zagrożonym niebezpieczeństwem dla jego życia i aktywności świecie, wykażą istniejące obszary wolności i niezależności, strefy bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa, ograniczenia, obostrzenia i zakazy, wpływające w sposób bezpośredni na psychikę i funkcjonowanie człowieka, stabilność natury i praw rządzących współczesnym światem.

W Nowohuckim Centrum Kultury prezentowane będą trzy wystawy: Struktury Powiązań (Biała Galeria CENTRUM), Terytoria fotografii (Czarna, Szara i Złota Galeria Centrum) oraz Przestrzeń otwarta_zbliżenia(przed budynkiem NCK).

Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski

Współorganizator: Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie
Kurator generalny: Joanna Warchoł

Koordynator: Joanna Gościej-Lewińska

Struktury powiązań – sztuka interdyscyplinarna
kurator: Anna Śliwińska
Biała Galeria CENTRUM

Spektrum przedstawionych na wystawie gatunków sztuki obejmuje prace zbliżone charakterem do konwencji obrazu, grafiki i rysunku, obiekty przestrzenne oraz wieloelementowe instalacje, w tym video art. Pojawiają się również realizacje klasycznie przypisywane do obszaru tkaniny artystycznej, unikatowej i autorskiej oraz indywidualnych eksperymentów w tym zakresie – współcześnie ujętych w zagadnienia sztuki włókna lub sztuki materii.

Struktury powiązań to synonim synergii, harmonii, konsonansu i wzajemnej kooperacji każdego wraz z otaczającą go rzeczywistością – przestrzenią realnych i nierzeczywistych zdarzeń zlokalizowanych w naszej wyobraźni i przetworzonych w konkretne dzieła artystyczne.

Uczestnicy: Zbigniew Bajek, Joanna Banek, Andrzej Bednarczyk, Tamara Berdowska, Piotr Bies, Witold Boguszewski, Marta Bożyk, Piotr Bożyk, Ewa Bujak, Magdalena Chmielek, Marta Hübner, Małgorzata Francuz-Flisek, Teresa B. Frodyma, Paweł Jach, Janusz Janczy, Wojciech Jaskółka, Aleksandra Jurek, Iwa Kruczkowska-Król, Lilla Kulka, Jolanta Kuśmierska, Artur Majka, Krystyna Malinowska, Czesław Czet Mikus, Irena Maria Palka, Marek Paluch, Monika Pałka, Renata Paszkowska-Kwiatek, Dorota Pietrzyk, Elżbieta Piórecka, Narcyz Piórecki, Arkadiusz Sędek, Anna Stolzman-Michta, Anna Śliwińska, Teresa Terakowska, Jerzy Tomala, Anna Waszczuk, Krzesimir Wiater, Barbara Wroniszewska, Aleksandra Zuba-Benn

Terytoria fotografii
kurator: Maria Luiza Pyrlik
Czarna, Szara i Złota Galeria CENTRUM

Wystawa przedstawia różne obszary działalności artystów skupionych na realizacji i zgłębianiu własnych rozważań artystycznych za pomocą fotografii. Są one związane ze współczesną kondycją świata, jego  postrzeganiem i interpretacją twórczą, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy, takie jak: ekologia, konflikty, wojna, gospodarka naturalna, zagrożenia dla życia i funkcjonowania człowieka.

Fotografia przestaje być w tym wypadku tylko dokumentem, a często staje się manifestem artystycznym.

Myślenie o fotografii i sama fotografia są elementami, które mają za zadanie ten przekaz wzmocnić. Nauczyć nas patrzyć i zmusić do zastanowienia się, czym jest fotografia, jakie jest jej znaczenie, inspiracje i terytoria.

Uczestnicy: Barbara Bokota-Tomala, Jan Bujnowski, Halina Cader, Mariusz Front & Patrycja Maksylewicz, Grzegorz Krescenty, Maria Głazik, Ewa Gołogórska-Kucia, Weronika Łodzińska-Duda, Michał Łuczak, Cecylia Malik & Piotr Dziurdzia, Krzysztof Maniak, Agata Pankiewicz & Marcin Przybyłko, Marcin Pawłowski, Wojciech Plewiński, Maria Luiza Pyrlik, Dominik Stanisławski, Łukasz Trzciński, Michał Zawada

Przestrzeń otwarta_zbliżenia – rzeźba plenerowa
kurator: prof. Jan Tutaj
przestrzeń otwarta przed budynkiem NCK

Wystawa rzeźby w przestrzeni otwartej (publicznej) posiada w dookreśleniu tytułowym słowo zbliżenie, którego sens zdaje się trafnym odniesieniem do niedawno jeszcze oczekiwanego, ale i wymuszonego dystansu… Globalne zagrożenie wywołane koronawirusem SARS-coV-2 spowodowało zupełne odwrócenie rozumienia tego, co uważaliśmy dotąd za dopuszczalne i konieczne, a ograniczenie swobody kontaktu, przemieszczania się czy zasad współżycia w przestrzeni publicznej musiało ulec znacznym, w pewnej także mierze dobrowolnym, ograniczeniom.

Wybór artystów i ich prac do obecnej wystawy jest aktem z jednej strony subiektywnym, a zarazem warunkowanym kontekstem miejsca i sytuacją czasu, czy okolicznościami powstawania dzieł.

Prezentowane dzieła rzeźbiarskie, to w pewnej części prace „świeże”, powstałe w okresie ostatnich miesięcy, będące także swoistym „ucieleśnieniem” tych emocji, odczuć i oczekiwań, jakie siłą rzeczy musiały się odłożyć w świadomości autorów, a wrażliwość i potrzeba twórczego odniesienia przełożona została na język rzeźbiarskiej formy. Znalazły się tu także dzieła, których rodowód jest nieco starszy, ale kontekst i swoista uniwersalność dopełniają przestrzeń, a zarazem uobecniają niejako deklarowaną potrzebę zbliżenia, również w wymiarze fizycznego kontaktu z materią i skalą.

Uczestnicy: Anna Drozd-Tutaj, Andrzej Franaszek, Dobiesław Gała, Paweł Jach, Dawid Królicki, Maria „Maja” Moroz, Jan Tutaj