Zajęcia dla młodzieży

Nowa grupa tańca współczesnego dla młodzieży w wieku 14-17 lat, będąca uzupełnieniem regularnej oferty edukacyjnej Krakowskiego Centrum Choreograficznego. Do grupy zapraszamy starsze dzieci, które tańczyły w Hartowni, a także nowych tancerzy oraz osoby początkujące.

Regularne lekcje dwa razy w tygodniu prowadzone są przez doświadczoną pedagożkę tańca Agnieszkę Barańską, odbywają się w profesjonalnej przestrzeni Studia KCC i prowadzą do przygotowania pokazu scenicznego. Na zajęciach używamy techniki tańca współczesnego, elementów pracy w podłodze i improwizacji, ćwiczeń sprawnościowych i pracy grupowej. Kładziemy nacisk na zrównoważony rozwój fizyczny młodych tancerzy, kształtowanie dobrych nawyków oraz świadomości ciała. Członkowie zajęć wzmacniają również umiejętności społeczne, biorą odpowiedzialność za siebie i grupę, budują więzi koleżeńskie i wzajemnie się wspierają.

Opłata

Miesięcznie – 120 zł
Lub opłata semestralna – 500 zł

Grafik

rozpoczęcie zajęć: 2 października 2020

środy i piątki, 17:00-18:15
Nowohuckie Centrum Kultury, Studio KCC

Regulamin

Zapisy

zapisy: kcc@nck.krakow.pl / +48 12 644 02 66 wew. 20